Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola

MAB kódszám: D39

Tudomány terület: Műszaki tudományok

Tudományág: Informatikai tudományok

Iskola vezetője: Dr. Szigeti Jenő, professzor

Postai cím

Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
3515 Miskolc-Egyetemváros

Telefonszám

+36 46 565 111/18-36

Akkreditáció

Doktori Iskola akkreditációjának érvényességi ideje: 2024. március 29.

Névadónk

Hatvany József 1926. november 18.-án született Budapesten. Tanulmányait Magyarországon kezdte, 1938-tól Angliában folytatta és fizikusként a Cambridge-i Trinity College-ban fejezte be. 1947-ben tért haza. Először a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetében dolgozott, majd 1948-tól egyetemi oktatóként Rudas László tanszékén a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1950-től az MTA Központi Hivatalának elnökségi titkárságvezetője volt. 1952-ben letartóztatták és koholt vádak alapján elítélték. A börtönből 1956-ban szabadult.

1956-tól az MTA Kibernetikai Kutató Csoportjának munkatársa volt, 1960-tól a Méréstechnikai Központi Kutató Laboratóriumban, majd 1965-től haláláig az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében (MTA-SZTAKI) dolgozott.

Börtönévei utolsó időszakában a Közérdekű Munkálatok Igazgatóságának 401. sz. irodáján digitális automatikákat és gépeket tervezett. Találmányai közül néhányból szabadalom is lett. A Kibernetikai Kutató Csoportban közreműködött az első magyar számítógép létrehozásában. Az MTA-SZTAKI munkatársaként érdeklődése a számítógéppel segített tervezés és gyártás, termelésirányítás integrált rendszereire irányult. Nevéhez fűződik néhány olyan eszköz, berendezés kifejlesztése, amely a szembenálló világrendszerek korszakában hosszabb ideig stratégiai jelentőségű volt és embargós listán szerepelt (pl. grafikus megjelenítő, a bonyolult felületek automatikus kialakítására alkalmas, többdimenziós szerszámgépvezérlés). Megvalósította az első hazai, közvetlenül számítógéppel irányított, osztott szerszámgépvezérlést, a rugalmas gyártórendszerek üzemi bevezetését. Jelentős nemzetközi visszhangot keltettek azok a publikációi is, amelyek a mesterséges intelligencia módszereinek a gépipari tervezés és a gyártás területén való alkalmazási lehetőségeit tárták fel, rámutatva a hiányos tudásból származó problémák elhárításának néhány hatékony elvére és módszerére.

A műszaki tudomány kandidátusa fokozatot a hatvanas évek végén szerezte meg. Munkássága elismeréseként tagjai sorába választotta az USA National Academy of Engineering (1985), az International Institution for Production Research (CIRP, 1984); a Society for Information Display (SID, 1971) és az International Federation for Information Processing (IFIP, 1973) szervezetében különböző tisztségeket töltött be.

Tagja volt az MTA Műszaki Tudományok Osztálya Rendszertechnikai Bizottságának, tisztségviselője volt a MTESZ Gépipari Tudományos Egyesületének (GTE) és a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesületnek (MATE).

1975-től oktatott a Budapesti Műszaki Egyetemen címzetes egyetemi tanárként. 1985-ben a Toulouse-i Műszaki Egyetem (Institut National Politechnique de Toulouse) díszdoktorává választotta.

Számos külföldi szakfolyóirat szerkesztőbizottságának volt tagja (pl. Computer Aided Design, International Journal of Man-Machine Studies, Computers and Graphics, Computers in Industry, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing).

Több mint 170 publikációja jelent meg, közülük kettő az egész világon nagy érdeklődést váltott ki (World Survey of Computer-aided Design, Computer Aided Design, 1977. No.2., pp.79-98. [társszerzők: Newman, W. M. és Sabin, M.A.] és a Computer-aided Manufacturing: an International Comparison, Washington, National Academy Press, 1981., 71p. [társszerzők: Yoshikawa, H. és Rathmill, K.].

Hatvany József professzor a hetvenes és nyolcvanas években az alkalmazott informatika, ezen belül a számítógéppel integrált gyártás világszerte elismert szakértőjeként tevékenykedett és az akkori feszült politikai helyzetben különösen sokat tett azért, hogy a szakterület kiváló magyar kutatói nemzetközi fórumokhoz, kapcsolatokhoz juthassanak a legfejlettebb nyugati országokban is. Nagyon sok fiatal kutatót személyesen Ő indított el a nemzetközi siker felé vezető úton. Igényessége, legendás szintű angol nyelvtudása, lényeglátása és a fiatal szakemberek nevelésében vállalt kiemelkedő szerepe egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy már életében Hatvany-iskoláról beszéltek munkahelyén, az MTA-SZTAKI-ban. A SZTAKI-val több évtizede fennálló, ma is élő szakmai kapcsolatok révén a Budapesti Műszaki Egyetem és a Miskolci Egyetem számos szakembere vallotta (és vallja ma is) magát Hatvany-tanítványnak.

A Hatvany József emléke iránti tisztelet, a volt tanítványok szeretete eredményezte azt a javaslatot, hogy a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola létesüljön.