Tanácsok

 Kari Tanács

Szavazati jogú tagok

I. Tisztségük alapján

Dékán

Dr. Siménfalvi Zoltán egyetemi docens 

Intézetigazgatók

Dr. Bencs Péter egyetemi docens

Dr. Bertóti Edgár egyetemi tanár

Dr. Kovács Endre egyetemi docens

Dr. Lukács János egyetemi tanár

Dr. Maros Zsolt egyetemi docens

Dr. Nehéz Károly egyetemi docens

Dr. Rakaczki Csaba egyetemi docens

Dr. Szilágyi Attila egyetemi docens

Dr. Tamás Péter egyetemi docens

Dr. Trohák Attila egyetemi docens

Vadászné Dr. Bognár Gabriella egyetemi tanár

Hallgatói Önkormányzat kari elnöke

Ádám Róbert egyetemi hallgató

 II. Választott képviselők

Vezető oktatók

Dr. Árvai-Homolya Szilvia egyetemi docens

Dr. Fegyverneki Sándor egyetemi docens

Dr. Takács György egyetemi docens

Nem vezető oktató

Wagner György mesteroktató

Nem oktató közalkalmazott

Barnáné Engelberth Éva műszaki és gazdasági ügyintéző

Hallgatói Önkormányzat Kari képviselői

Kékedi Petra egyetemi hallgató

Erdei László egyetemi hallgató

Veres Márton egyetemi hallgató

Pintér Renátó egyetemi hallgató

Maksa Balázs egyetemi hallgató

Doktorandusz Önkormányzat képviselője

Juhász János egyetemi hallgató

A reprezentatív szakszervezet képviselője

Huszák Péter tanszéki mérnök

 Dékáni Tanács

Elnök: Dr. Siménfalvi Zoltán egyetemi docens, dékán
Tagok: Dr. Árvai-Homolya Szilvia egyetemi docens, dékánhelyettes
          Dr. Tamás Péter egyetemi docens, intézetigazgató dékánhelyettes
          Vadászné Prof. dr. Bognár Gabriella egyetemi tanár, intézetigazgató, dékánhelyettes
          Dr. Voith Katalin, mb. hivatalvezető

 Kari Tudományos Diákköri Tanács

Elnök: Dr. Takács Ágnes, egyetemi docens
Titkár: Molnár Zsuzsa, igazgatási ügyintéző
Tagok: a kar intézeteinek egy-egy képviselője eseti megbízással
         

 Hatvany József Informatikai Tudományok Tudományági Doktori Tanács

Elnök: Dr. Szigeti Jenő, egyetemi tanár
Elnökhelyettes: Dr. Kovács Szilveszter, egyetemi docens
Tagok: Dr. Czap László, egyetemi docens
          Dr. Juhász Imre, egyetemi tanár
          Dr. Illés Béla, egyetemi tanár
          Dr. Kovács László, egyetemi docens
          Dr. Radeleczki Sándor, egyetemi tanár
Szavazati jogú külső tagok:
          Dr. Friedler Ferenc, egyetemi tanár (PPKE)
          Dr. Kacsuk Péter, egyetemi tanár (MTA SZTAKI)
          Dr. Korondi Péter, egyetemi tanár (BME)
          Dr. Váncza József, tudományos főmunkatárs (MTA SZTAKI)

    Doktorandusz képviselő

Tanácskozási jogú külső tag:
         Dr. Johanyák Zsolt Csaba, főiskolai tanár (NJE)

   Dr. Vásárhelyi József egyetemi docens

 Sályi István Gépészeti Tudományok Tudományági Doktori Tanács

Elnök: Vadászné Dr. Bognár Gabriella, egyetemi tanár
Elnökhelyettes: Dr. Jármai Károly, egyetemi tanár
Tagok: Dr. Baranyi László, egyetemi tanár
          Dr. Kundrák János, egyetemi tanár
          Dr. Lukács János, egyetemi tanár
          Dr. Páczelt István, Professor Emeritus
          Dr. Szabó Szilárd, egyetemi tanár
          Dr. Szabó Tamás, egyetemi docens

Szavazati jogú belső tagok:

    Dr. Dudás Illés, Professor Emeritus
    Dr. Tisza Miklós, Professor Emeritus

Szavazati jogú külső tagok:
          Dr. Szabó Péter János, egyetemi tanár (BME)
          Dr. Szendrő Péter, egyetemi tanár (SZIE)
          Dr. Váradi Károly, egyetemi tanár (BME)
          Dr. Ildiko Mankova, egyetemi tanár (Kassai Egyetem)
          Dr. Paál György, egyetemi tanár (BME)

Doktorandusz képviselő