2023. április 7. (péntek) 10:02

Kitüntetések átadása 2023.04.04

A 2023. április 4-én tartott ünnepi Szenátusi ülésen a tanulmányi emlékérmeken kívül, egyetemi és kari kitüntetések átadására is sor került.

 

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Gépészmérnöki és Informatikai Kar (GÉIK) Logisztikai Intézetében végzett aktív oktatásfejlesztési és oktatási tevékenységének, valamint a nyomonkövetési rendszerek fejlesztése területén végzett szakmai munkája elismeréseként Címzetes egyetemi docens címet adományozott Magyar Róbertnek.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa kimagasló oktatási tevékenységének, a gépészmérnöki képzések tanterveinek aktualizálásában végzett elhivatott munkájának elismeréseként és a tehetséges hallgatók felkarolásáért a Kiváló Oktató kategóriában a Dékáni Dicséret kitüntetést adományozta Dr. Sarka Ferenc docens részére.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa kimagasló kutató és oktató munkájának, a szakterülete új vizsgálati módszereinek az intézeti kutatásba történő bevezetésének, a K+F projektekbe történő aktív közreműködésének elismeréseként a Kiváló Kutató kategóriában a Dékáni Dicséret kitüntetést adományozta Dr. Jálics Károly docens részére.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa a napelemes rendszerek, valamint a napelemek állapotfelmérése és diagnosztikája területén elért kimagasló tudományos kutatási eredményeinek elismeréséért, valamint az Elektrotechnikai és Elektronikai Intézeti Tanszék Napelemes Laboratóriumának kialakítása terén végzett odaadó munkájáért a Kiváló Kutató kategóriában a Dékáni Dicséret kitüntetést adományozta Matusz-Kalász Dávid tanársegéd részére.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa az Automatizálási és Infokommunikációs Intézetben végzett aktív oktatásfejlesztési tevékenységének, valamint az intézeti informatikai rendszer, feladatkezelő rendszer fejlesztésének, üzemeltetésének elismeréseként a Kiváló Dolgozó kategóriában a Dékáni Dicséret kitüntetést adományozta Drótos Dániel tanszéki mérnök részére.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet hegesztő műhelyében az oktatás és a hallgatói öntevékeny kör hegesztés gyakorlatain nyújtott támogatásáért, amely nagyban hozzájárul a hallgatók gyakorlatorientált szemléletének kialakításához, a Kiváló Dolgozó kategóriában a Dékáni Dicséret kitüntetést adományozta Petrovics András laboráns részére.

Vissza