2021. december 6. (hétfő) 06:34

Terplán Zénó Szakkollégium szakmai előadássorozat következő előadása

Terplán Zénó Szakkollégium szakmai előadássorozatának következő előadása

A rendezvény meghívott előadója:   Magyar Róbert felsőoktatási kapcsolatok és képzési menedzser GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.    

Előadás címe: Szabványos megoldások az üzleti kommunikációban    

Időpont: 2021. december 08. (szerda) 13.00-17.00 óra

Előadás célja: Interaktív módon bemutatni a hallgatóságnak a nyílt ellátási láncok azonosítási, adatgyűjtési és adatmegosztási folyamataiban alkalmazott szabványos megoldásokat.  

Rövid tartalom: Áruazonosítás, Automatikus Azonosítási Rendszerek, Vonalkódos jelképek és az RFID alkalmazása, iparági megoldások, a Nyomon követés alapjai, IoT és Blockchain alapú megoldások.  

Előadás elérhetősége: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE4MDZmZGUtYzVmZC00ZjRjLWE0YjItMGY0YjIzODdhMjZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e6d2570-bb9a-4f28-9268-59f39574595d%22%2c%22Oid%22%3a%224a8a8afe-0689-4cc2-b838-8d9625ad85e7%22%7d

 

Vissza