2021. december 3. (péntek) 09:02

Terplán Zénó Szakkollégium következő szakmai előadása

ATerplán Zénó Szakkollégium szakmai előadássorozat következő előadása:

Előadó: Hazim Nasir Ghafil a University of Kufa, Iraq oktatója, PhD hallgató

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A ROBOTIC PLATFORM  

 

Helyszín: Miskolci Egyetem, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, A/3 ép. 206 terem Időpont: 2021. 12. 07. kedd, 13.00-15.00 óra

online részvétel esetén

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2IzYjI2ZWEtNzIxZS00NzVkLWE0NDctMzBiOTg5MDQyMjcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c43201f8-7cd8-4144-9080-ec5947253558%22%2c%22Oid%22%3a%22fe7dbfa3-9c18-4877-b245-c8c7ae496d77%22%7d

 

Vissza