Dr. Baksáné Dr. Varga Erika

Dr. Baksáné Dr. Varga Erikaegyetemi docens

Informatikai Intézet
Általános Informatikai Intézeti Tanszék

E-mail: erika.b.vargauni-miskolc.hu
Phone: 21-11
Office: Informatikai épület I. 109
Website: https://www.iit.uni-miskolc.hu/munkatarsak/baksane-varga-erika.html
MTMT id: 10026167


 
"1976-ban született. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán, Műszaki informatika szakon 2000-ben szerzett diplomát, majd 2003-ban a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Mérnök-közgazdász másoddiplomát. 2003-2006 között a Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola hallgatója. 2011-ben védte meg ""Ontology-based Semantic Annotation and Knowledge Representation in a Grammar Induction System"" (Ontológia-alapú szemantikai annotáció és tudásábrázolás nyelvtantanuló rendszerben) című PhD értekezését summa cum laude minősítéssel. 2012-től egyetemi adjunktus, 2016-tól egyetemi docens. Szakterülete: programozás elmélet, természetes nyelvek feldolgozása, adatmodellezés és adatkezelés, adat- és tudásintenzív rendszerek."