Oktatási programok – Alapképzési szakok (BSc,BProf)

Energetikai mérnöki alapszak
A képzés programja a természettudományi tárgyakat is magába foglaló mérnöki ismeretek mellett az informatika, valamint a gépészeti illetve villamos energetika alapjainak elsajátíttatása, a tudomány és technika eredményeinek gyakorlati hasznosítása, az ehhez szükséges alkalmazási készségek kifejlesztése, gyakorlati módszerek megismertetése. A képzésben külön hangsúlyt kap a másodlagos kitermelési technológiák és az új energiák hasznosítása.
Nappali képzés 
Gazdaságinformatikus alapszak
A szak hallgatói mélyreható ismereteket szereznek a számítástudomány és a közgazdaságtan alapjairól. A végzettek képesek a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeret-
anyagának alkalmazására, a cégek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának kezelésére, az informatikai kommunikációs és technológiai folyamatok modellezésére, ezen folyamatok irányítására, problémák identifikálására, alkalmazások fejlesztésére.

Nappali képzés

2022/2023. tanévtől felmenő rendszerben

mintatanterv (előtanulmányi feltételekkel) 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenő rendszerben

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenően

2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló 2014/2015. tanév 1. félévétől felmenően

korábbi évek

képzési program
tantervi háló

Gépészmérnöki alapszak
Az alapszintű gépészmérnök képzés célja a megbízható természettudományos alapok és széleskörű szakismeretek átadása, a tudomány eredményeinek hasznosításához nélkülözhetetlen alkalmazási készségek kifejlesztése. A Kar olyan gépészmérnököket képez, akik az általános gépészeti ismeretek birtokában gépek és géprendszerek, termelő üzemek speciális gyártási és szerelési ismereteit elsajátítva a választott specializációnak megfelelő területen képessé válnak a gépészeti feladatok megoldására.

Nappali és levelező képzés

2022/2023. tanévtől felmenő rendszerben

mintatanterv (előtanulmányi feltételekkel) 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenő rendszerben

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenően

Nappali képzés

2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló

korábbi évek

képzési program
tantervi háló

Levelező képzés

2014/2015 tanévtől felmenő rendszerben

Korábbi évek

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak
A szakon végzett hallgatók alkalmasak multidiszciplináris környezetben projektek kezdeményezésére és team-munkában történő kivitelezésére. A végzettek képesek – az esztétikai, használati, piaci, időtállósági, üzembiztonsági és kivitelezhetőségi szempontokat is figyelembe véve – átfogó szinten termékeket tervezni. Ismerik a szükséges vizualizálási technikákat és a tervezett termékek kutatási eredményekkel történő alátámasztásának módszereit.

Nappali képzés

2022/2023. tanévtől felmenő rendszerben

mintatanterv (előtanulmányi feltételekkel) 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenő rendszerben

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenően

2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló

korábbi évek

képzési program
tantervi háló

Járműmérnöki alapszak
A Kar olyan járműipari mérnököket képez, akik képesek a közlekedési, szállítási- és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve járművek, illetve járműrendszerek és mobil gépek, valamint építő- és anyagmozgató gépek rendszerszemléletű üzemeltetésére, tervezésükkel, gyártásukkal, javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. E feladataikat a biztonság, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve képesek ellátni.
Nappali képzés

2022/2023. tanévtől felmenő rendszerben

mintatanterv (előtanulmányi feltételekkel) 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenő rendszerben

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenően

2016/2017. tanévtől

tantervi háló
képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
Logisztikai mérnöki alapszak
A végzett Logisztikai mérnökök a szakterülethez kapcsolódó természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, ipari- és közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak az anyagáramlási, valamint az ehhez kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai folyamatok és rendszerek elemzésére, szervezésére és irányítására, a minőség-ellenőrzésben való közreműködésre, üzemeltetésük irányítására.
Nappali és levelező képzés
Nappali képzés
2014/2015. tanévtől
képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló
Levelező képzés
Mechatronikai mérnöki alapszak
A magas szintű komplex természettudományos, gépészeti, elektrotechnikai-elektronikai, automatizálási és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismeretek birtokában a végzett mérnökök képesek mechatronikai eszközök, berendezések, gyártási, szerelési, üzemeltetési és karbantartási folyamatok irányítására, egyszerű mechatronikai szerkezetek tervezésére és telepítésére.

Nappali képzés

2022/2023. tanévtől felmenő rendszerben

mintatanterv (előtanulmányi feltételekkel) 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenő rendszerben

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenően

2014/2015 tanévtől felmenő rendszerben

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló

korábbi évek

képzési program
tantervi háló

Mérnökinformatikus alapszak
A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére és üzemeltetésére, valamint a hozzájuk kapcsolódó adat- és programrendszerek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására. A szoftverfejlesztés, szoftvertesztelés, mobil és web programozás mellett a termelésinformatika és az infokommunikációs rendszerek fejlesztése áll a képzés centrumában.

Nappali és levelező képzés

2022/2023. tanévtől felmenő rendszerben

mintatanterv (előtanulmányi feltételekkel) 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenő rendszerben

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenően

Nappali képzés

2014/2015 tanévtől felmenő rendszerben

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló

korábbi évek

képzési program
tantervi háló

Levelező képzés

2014/2015 tanévtől felmenő rendszerben

Korábbi évek

Műszaki menedzser alapszak
A Kar olyan szakembereket bocsát ki, akik megfelelően széles természettudományi alapképzés mellett kellő mélységű tudást szereznek a műszaki (gépészeti) és gazdasági-vezetési ismeretekből. A végzettek megfelelő tudással rendelkeznek ahhoz, hogy együttműködjenek a műszaki vagy gazdasági területen végzett specialistákkal, az üzemekben és gyárakban középvezetői feladatokat lássanak el, szakmai ismereteiket valamely területen bővítsék.

Nappali képzés

2014/2015 tanévtől felmenő rendszerben

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló

korábbi évek

képzési program
tantervi háló

Programtervező informatikus alapszak
Az alapszintű programtervező informatikus képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a matematikai és számítástudományi alapokra épülő – elsősorban szoftver jellegű – szakismeretek birtokában képesek részt venni programfejlesztési, számítástechnikai rendszerfejlesztési, rendszerüzemeltetési munkákban. Alkalmasak önálló és csoportmunkában ellátni szoftverorientált információs technológiai eszközök fejlesztési és működtetési feladatait.

Nappali képzés

2022/2023. tanévtől felmenő rendszerben

mintatanterv (előtanulmányi feltételekkel) 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenő rendszerben

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenően

 

2017/2018. tanévtől felmenő rendszerben

tantervi háló

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)

korábbi évek

tantervi háló (2014/2015 tanévtől felmenő rendszerben)

képzési program
tantervi háló

Villamosmérnöki alapszak
A szakon olyan villamosmérnököket képez a Kar, akik a szükséges elméleti ismeretek – matematika, természettudományok, információs technológia, gazdasági ismeretek – birtokában alkalmassá válnak mérnöki feladatok megoldására az ipari automatizálás és kommunikáció, telekommunikáció és multimédia, jármű elektronika, energetikai rendszerek vagy elektronikai tervezés és gyártás területén.

Nappali és levelező képzés

2022/2023. tanévtől felmenő rendszerben

mintatanterv (előtanulmányi feltételekkel) 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenő rendszerben

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló 2022/2023. tanév 1. félévétől felmenően

Nappali képzés

2012/2013. tanévtől felmenő rendszerben

képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló (Módosítás 2018. szeptembertől)

tárgyak ekvivalenciája

korábbi évek

tantervi háló

Levelező képzés

2012/2013 tanévtől felmenő rendszerben

tantervi háló (Módosítás 2018. szeptembertől)

Korábbi évek

Üzemmérnök-informatikus alapszak (BProf)
A képzés célja olyan informatikai üzemmérnökök képzése, akik képesek műszaki informatikai alkalmazások és informatikai infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és adott szoftver platformon történő fejlesztésére, valamint azok adat- és programrendszereinek megismerésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Nappali képzés

2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben

tantervi háló

 

Szabadon választható tárgyak

Záróvizsga tárgyak, közös kritériumok a 2014/2015. tanévben és utána kezdettek részére (villamosmérnöki szakon a 2012/2013. tanévben és utána kezdetteknek)

Záróvizsga tárgyak a korábban kezdetteknek

Nemzetközi kommunikáció mérnököknek modul (Minden BSc hallgató számára választható.)

Átmenet a BSc képzésekbe
Gépészmérnöki szak (egyetemi vagy főiskolai)
Mérnökinformatikus szak
Villamosmérnöki szak