Fizetendő díjak

Költségtérítés, önköltség kifizetés

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJAT/ÖNKÖLTSÉGET A NEPTUN RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ KIÍRÁST KÖVETŐ 7 NAPON BELÜL KELL A HALLGATÓNAK BEFIZETNI.

Tájékoztató a Gépészmérnöki és Informatikai Karon, a költségviselés különböző formáiban tanuló hallgatók részére (2016/2017. tanév őszi félév)

Nappali tagozat:

Költségtérítési díjak/önköltség a 2017/2018. tanévre
Költségtérítési díjak/önköltség a 2016/2017. tanévre

Levelező tagozat:

Költségtérítési díjak/önköltség a 2017/2018. tanévre
Költségtérítési díjak/önköltség a 2016/2017. tanévre

Előzetes információ:
Önköltség összege a 2018/19 tanévben felveendő hallgatók részére

Nemzetközi hegesztő szakirányú továbbképzési szak
Önköltség a 2016/2017. tanévre

 

Mulasztási díjak