Gépészmérnöki és Informatikai Kar
KORSZERŰ ÉS INNOVATÍV MÉRNÖKKÉPZÉS

A duális képzésről és a 2017/2018 tanévtől résztvevő cégekről

MI A DUÁLIS KÉPZÉS?

A duális képzés a gyakorlatigényes alap- és mesterképzési szakokon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját.

 MIÉRT ÉRDEMES DUÁLIS KÉPZÉSRE JELENTKEZNI?

-        Magas színvonalú, gyakorlatorientált képzés

-        Korszerű technológiák elsajátítása

-        Szakmai gyakorlat és munkavállalói kompetencia szerzése

-        Hosszú távon tervezhető biztonságos életpálya

-        Nemzetközi szinten versenyképes tudás megszerzése

-        Pénzügyi biztonság

-        Hallgatói jogviszony a Miskolci Egyetemmel és szerződéses jogviszony a vállalatokkal

-        Hallgatói díjazás a képzés teljes időtartamára:

                 alapszakos hallgató esetén hetente legalább a kötelező legkisebb havi munkabér 15%-a,

                 mesterszakos hallgató esetén hetente legalább a kötelező legkisebb habi munkabér 20%-a.

 

MELY SZAKOKON LEHET DUÁLIS KÉPZÉSBEN RÉSZT VENNI?

A 2018. februárjában duális formában induló mesterszakok céges kapcsolattartókkal és elérhetőségekkel


HOGYAN ÉPÜL FEL A DUÁLIS KÉPZÉS?

A képzés tanévenként 48 hétből áll. Ebből évente átlagosan 26 hetet vesz igénybe az elméleti és 22 hetet a gyakorlati képzésre fordított idő. A cégek évente 4 hét fizetett szabadságot biztosítanak.

HOGYAN LEHET DUÁLIS KÉPZÉSRE JELENTKEZNI?

A duális képzésre történő jelentkezésnek két fontos lépése van:

-        Az általános felvételi eljárás keretében jelentkezni kell a kiválasztott alapszak(ok)ra, illetve mesterszak(ok)ra felvi.hu honlapon.

-        A duális képzésre külön kell jelentkezni a kiválasztott vállalatnál.

A vállalatok saját felvételi eljárást valósítanak meg, melynek eredményéről a hallgatókat keresztféléves jelentkezés esetén legkésőbb 2018. január 10-ig tájékoztatják. Egy hallgató több vállalathoz is jelentkezhet. A két felvételi eljárás eredménye nem befolyásolja egymást.


HOVA FORDULHAT KÉRDÉSEIVEL?

Kérdéseivel fordulhat a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának duális képzési referenseihez:

alapképzési szakok: Dr. Bányainé Dr. Tóth Ágota egyetemi docens, tel: 06-46-565-111/17-79

mesterképzési szakok: Dr. Bányai Tamás egyetemi docens, tel: 06-46-565-111/20-30

E-mail cím: dualisgeik@uni-miskolc.huutolsó módosítás dátuma: 2017.11.27.