Dr. Rakaczki Csaba

Dr. Rakaczki Csabaegyetemi docens
intézetigazgató
intézeti tanszékvezető

Institute of Mathematics
Analízis Intézeti Tanszék

E-mail: csaba.rakaczkiuni-miskolc.hu
Phone: 23-65
Office: A/4. III. 337.
Website: http://www.uni-miskolc.hu/~matrcs/
MTMT id: 10000697


 
1976.05.06-án születtem Miskolcon. Egyetemi tanulmányimat a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végeztem Debrecenben. Okleveles matematikusi diplomámat 1999-ben kaptam meg kitüntetéses minősítéssel. PhD tudományos fokozatomat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán szereztem meg summa cum laude minősítéssel. 2009-ig a Debreceni Egyetemen dolgoztam előbb tanársegédként, majd adjunktusként. 2009-től a Miskolci Egyetemen oktatok egyetemi docensként. Kutatási területem a Számelmélet, ezen belül pedig a diofantikus egyenletek elmélete, illetve a polinomok felbonthatósága.