Németh Alexandra Kitti

Németh Alexandra Kittiegyetemi tanársegéd


E-mail: xandra.nemethuni-miskolc.hu
Phone: +36(46)565-111/18-66
Office: A/4 fsz. 43.
MTMT id: 10048827


 
Bsc és Msc tanulmányait 2009-2015 között végezte a Miskolci Egyetemen gépészmérnök szakon. 2015 februárja óta PhD hallgató (Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet; Kutatási téma: Si3N4 kerámia nanokompozitok tribológiai viselkedésének elméleti és kísérleti vizsgálata). 2016 óta tudományos segédmunkatárs. Szakdolgozatával elnyerte a Gépipari Tudományos Egyesület Miskolci Egyetemi Szervezetének Diplomaterv Pályázatának első díját (2013), valamint MSc tanulmányai során az Eötvös Lóránd Hallgatói Ösztöndíjat, Nemzeti Tehetség Program ösztöndíját, több rövid nemzetközi tanulmányútra szóló Campus Hungary pályázatot, valamint doktori képzése során Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját.