Dr. Kovács Péter Zoltán

Dr. Kovács Péter Zoltánegyetemi docens

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék

E-mail: peter.kovacsuni-miskolc.hu
Phone: +36(46)565-111/18-46
Office: A/4 földszint 5.
MTMT id: 10033181
CV: Hungarian   English

 
1977-ben született. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán Egyetemi szintű Gépészmérnöki szakon 2000-ben szerzett diplomát. 2000-2003 között doktorandusz, majd egyetemi tanársegéd. 2013-ban védte meg Alakítási határdiagramok elméleti és kísérleti elemzése című PhD értekezését summa cum laude minősítéssel. 2010-től egyetemi adjunktus, 2015-től egyetemi docens. Szakterülete: anyagtudomány, mechanikai technológiák, Képlékenyalakítás.