2019. március 27. (szerda) 14:03

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A MAVIR A MISKOLCI EGYETEMMEL  

 

Hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá Csomai Kamilla, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. vezérigazgatója és prof. dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora. A megállapodás célja, hogy az egyetem mint a villamosenergia-iparban magas képzési és tudományos eredményekkel és kompetenciával bíró felsőoktatási intézmény és a MAVIR ZRt. hosszú távú, a kölcsönösség és együttműködés elvén alapuló, a műszaki ismeretek fejlesztését célzó megállapodást alakítson ki egymással az egyetemen folyó villamosmérnök-képzés gyakorlati szempontú fejlesztése és bővítése érdekében.  

A megállapodás kitűzött célja az is, hogy az egyetem hosszú távon a hazai és a nemzetközi viszonylatban egyaránt keresett és versenyképes diplomával rendelkező, valamint a MAVIR ZRt. munkaerő-igényéhez igazodó, azt mennyiségében és minőségében is kiszolgálni képes szakembereket képezzen. Ennek érdekében a felek többek között együttműködnek az elméleti oktatásban és a mérnökök továbbképzésében, a piacképes gyakorlati szaktudás megszerzésében. Továbbá közösen lépnek fel az egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán megszerezhető műszaki képzési területhez tartozó végzettségek és szakképzettségek, valamint a villamosmérnöki karrier népszerűsítése érdekében.  

Az együttműködésről Csomai Kamilla, a társaság vezérigazgatója elmondta: „A villamosenergia-iparág kihívásai között sikerkritérium a jól képzett és komplex tudású szakember. A MAVIR elkötelezett abban, hogy nemzetközi színvonalú szakmai háttérrel biztosítsa az egyetemi hallgatók speciális képzését és felkészítését. Célunk, hogy a hallgatók számára vonzó karrier utakat kínáljunk, ezzel együtt pedig biztosítsuk az azonnal hasznosítható elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakmai utánpótlást.” Prof. dr. Torma András, az egyetem rektora hangsúlyozta, hagyományainkra alapozva a Miskolci Egyetem erősen koncentrál a nemzetgazdaság szereplőire, amelynek jegyében az elmúlt években számtalan ipari szereplővel kötöttünk együttműködési megállapodást. Ebbe a sorba illeszkedik bele az a hosszútávú együttműködést célzó szerződés, amelyet ezúttal írtunk alá. Ez az aláírás megtiszteltetés a Miskolci Egyetem számára, mert az a magyar nemzetgazdaság stratégiai szereplőinek egyikével kötött együttműködést szentesíti. A Miskolci Egyetem élenjárt és élenjár a minőségi mérnökképzés, valamint a duális képzések folytatásában, így elkötelezettek vagyunk az ágazat szakember igényének kielégítésében közreműködni kifejezetten gyakorlatorientált ismeretanyag átadásával. A jelen megállapodás mindezek alapján azért előnyös egyetemünknek, mert megismerjük a MAVIR szakember igényét, képzésük sajátosságait, a vállalat pedig segítséget nyújt képzéseink magas színvonalú ellátásában, amelynek részét képezi vállalati szakemberek oktatásban való részvétele. A Miskolci Egyetem számít a szerződő fél aktív egyetemi jelenlétére is, ideértve a közös pályázatok benyújtását, szakdolgozatok és diplomamunkák kiírását, ösztöndíjak alapítását.  

További információ:  

MAVIR ZRt. Kommunikációs osztály E-mail: media@mavir.hu

 

Vissza