Működési rend

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁNAK FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE

A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Gépészmérnöki és Informatikai Karra vonatkozó melléklete

51/2007. (III.27.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

 

Habilitációs eljárás dokumentumai

Habilitációs eljárás minimumkövetelményei (2018.01.01-től hatályos)

 

Korábban hatályos szabályzatok:

2004. - Kredites képzés tanulmányi és vizsgaszabályzata

2009. - A Miskolci Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának a Gépészmérnöki és Informatikai Karra vonatkozó függeléke

2013. - A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Gépészmérnöki és Informatikai Karra vonatkozó melléklete

2010. - Kari Felvételi szabályzat

2013. - A Gépészmérnöki és Informatikai Kar hallgatói követelményrendszere szabályzat a szakdolgozat/diplomaterv készítéséről

2008. - Tanulmányi emlékérem szabályzat