PhD és doktori képzés

 

A Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskolában a képzési terület az alkalmazott mérnöki tudományok fejlesztéséhez és alkalmazásához szükséges. Informatikai szakterületekhez kapcsolódik. A Tudományági Doktori Tanácsa Gépészmérnöki és Informatikai Kar keretében működik, ahol az informatikai képzési terület szorosan kapcsolódik a gépészeti és villamosmérnöki képzéshez is. A Tudományági Doktori Tanács az alábbi mesterszakok képzéseire épít: mérnök informatikus MSc, villamosmérnöki MSc és logisztikai mérnöki MSc.Ezen szorosabb együttműködésből eredően, a doktori iskolában az alábbi képzési területek kapnak súlyponti szerepet:

A doktori képzés,a mesterfokozat megszerzését követően a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A képzés ösztöndíjas és önköltséges képzés keretében folyhat, s eredményes lezárását az abszolutórium megszerzése bizonyítja.

Képzési terv és további információ