Advanced Logistic Systems - Theory and Practice

 

Az Advanced Logistic Systems folyóirat (HU ISSN 1789-2198) a Miskolci Egyetem Logisztikai Intézetének hivatalos kiadványa, 2013-tól az Egyetemi Közlemények egyike.

A folyóiratot 2007-ben alapította az akkori Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék vezetése, azzal a céllal, hogy a Tanszék eredményeit rendszeresen, színvonalas formában megjelentesse, illetve, hogy helyet biztosítson a hazai és külföldi társintézmények, partnerek nemzetközi értéket képviselő eredményeik publikálására.

A kiadványnak eddig 15 kötete jelent meg, 2012-ig évente egy, 2013-tól két számmal. A kiadványban összesen 282 cikk jelent meg 2022-ig, amelynek közel fele külföldi szerzőktől (13 országból) származik.

A folyóiratban közlésre elfogadott cikkeket két független, tudományos fokozattal rendelkező szakember lektorálja. A kiadvány szerkesztőbizottságában 12 ország nemzetközileg elismert professzorai vesznek részt.

A folyóirat regisztrálásra került több adatbázisban (EBSCO, Proquest, Google Scholar, Repec).

A folyóirattal kapcsolatos további információk, ill. cikkek beküldésével kapcsolatos tájékoztatás a hivatalos honlapon (als.uni-miskolc.hu) érhetők el. 

Formai követelmények: DOCX, PDF

 

Vol_10_2-221x300.jpg

 

HU ISSN 1789-2198