BSc képzés

 

A Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Karának Logisztikai Intézete az elmúlt években felmerülő ipari igényekre reagálva jelentős mértékben megváltoztatta, kiegészítette és bővítette a képzési palettáját az egyetemi BSc képzési szinten is, mind nappali és levelező tagozaton.

A végzett Logisztikai mérnökök a szakterülethez kapcsolódó természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, ipari- és közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak az anyagáramlási, valamint az ehhez kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai folyamatok és rendszerek elemzésére, szervezésére és irányítására, a minőség-ellenőrzésben való közreműködésre, üzemeltetésük irányítására.

 

Logisztikai mérnöki BSc képzés szakfelelőse: Prof. Dr. Illés Béla, egyetemi tanár (e-mail: altilles@uni-miskolc.hu)

 

Specializáció felelősök:

1. Lean folyamatmérnök specializáció (2019-től): Dr. habil Tamás Péter, intézetigazgató egyetemi docens (e-mail: peter.tamas@uni-miskolc.hu)

2. Logisztikai renszerek specializáció (2019-től): Dr. habil Bányai Tamás, egyetemi docens (e-mail: alttamas@uni-miskolc.hu)

 

Képzési terv, tantervi háló és további információ

 

Jelentkezési határidő: 2022. február 15.