2022. szeptember 2. (péntek) 12:05

Kari kitüntetésben részesültek a Logisztikai Intézet oktatói

Dr. Tamás Péter, intézetigazgató egyetemi docens Signum Aureum Facultatis Mechanicae Universitatis Miskolciensis kitüntetésben részesült A Gépészmérnöki és Informatikai Kar gazdasági és fejlesztési dékánhelyetteseként végzett munkája elismeréseként, amely jelentős mértékben hozzájárult az oktatási és kutatási jellegű vállalati kapcsolatok megerősödéséhez.  

 

Dr. Veres Péter,  egyetemi adjunktus kiváló kutató kategóriában dékáni dícséret kitüntetésben részesült a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Logisztikai Intézetében végzett aktív ipari kutatási tevékenységének, valamint a nemzetközi pályázatok koordinálásában vállalt kiemelkedő szerepvállalásának elismeréseként.

Vissza