Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Termelési rendszerek és folyamatok; Mérnök inf (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Termelési rendszerek és folyamatok
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAK622M
Levelező: GEIAK622ML
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Dadvandipour Samad - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
Tantárgy feladata és célja: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a termelési rendszerek alap-leírását. Mivel a készlet központi szerepet játszik a termelési rendszer működésében, szükséges az alapkészletek áttekintése. Választ keresünk arra a kérdésre is, hogy az alapkészletek milyen kapcsolatban állnak a termelési rendszerrel. A hallgatók betekintést nyernek a különböző termelési folyamatrendszerek tervezésébe és a tesztelési folyamatokba is, így könnyebben tudják vizualizálni és elemezni egy termelési folyamatrendszer aspektusait. Megtanulják, hogy mit jelent a hozzáadott-érték-folyamat, a tevékenység-elemzés és egy szervezeten belüli termelési folyamat.
Tudás: Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Az informatikai szakmán belül, a specializációtól függően mélyebb elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az alábbiak közül egy vagy néhány területen: szoftvertervezés, rendszerszimuláció és -modellezés, kommunikációs hálózatok, mobil- és erőforrás-korlátos alkalmazások, számítógépes grafika és képfeldolgozás, kritikus és beágyazott rendszerek, médiainformatika, IT-biztonság, párhuzamos rendszerek, intelligens rendszerek, számításelmélet, adatbázisok.
Képesség: A megszerzett tudást képes alkalmazni és a gyakorlatban hasznosítani. A műszaki, gazdasági és humán erőforrások informatikai kezelését képes rendszerben szemlélni.
Attitűd: Munkáját kreatívan, rugalmasan végzi, a problémákat felismeri és azokat intuícióra és módszerességre építve oldja meg.
Autonomia és felelősség: Önállóan tölt be informatikai munkakört, amelyben a teljes folyamatot kezében tartva, szakmailag felelős módon dolgozik. Szakmai kompetenciái alapján egyaránt alkalmas működéskritikus és érzékeny információkat tartalmazó rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1 db zárthelyi min. 40%-os eredménnyel való teljesítése
1 db félévközi feladat legalább elégséges eredménnyel való elkészítése
1 db hallgatói prezentáció az oktatóval egyeztetett témakörben
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1 db zárthelyi min. 40%-os eredménnyel való teljesítése
1 db félévközi feladat legalább elégséges eredménnyel való elkészítése
1 db hallgatói prezentáció az oktatóval egyeztetett témakörben
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli + szóbeli vizsga:
Írásbeli vizsga:
0-39%: elégtelen
40-54%: elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
Szóbeli vizsgára bocsátás feltétele: az írásbeli vizsga legalább elégséges teljesítése
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli + szóbeli vizsga:
Írásbeli vizsga:
0-39%: elégtelen
40-54%: elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
Szóbeli vizsgára bocsátás feltétele: az írásbeli vizsga legalább elégséges teljesítése
Kötelező irodalom:
1. Az órai anyag alapos ismerete.
2. Tóth Tibor 2006. Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban.Miskolc:Egyetemi Kiadó.
3. Li, Jingshan; Semyon, M. Meerkov 2009. Production Systems Engineering. Springer.
Ajánlott irodalom:
1. Bányai Edit-Novák Péter (szerk.) 2011. Online üzlet és marketing. Budapest: Akadémiai Kiadó.
2. Marketline.hu: www.marketline.hu
3. http://kozgazdasz.lap.hu/ (Marketing csoport)