Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Diplomatervezés I; Mérnök inf (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Diplomatervezés I
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAK693M
Levelező: GEIAK693ML
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): --
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 2
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 11Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A tárgy feladata a hallgató mérnök informatikusi alkalmasságának egy nagy lélegzetű, informatikai tárgyú munka önálló kivitelezésén keresztüli megmérése. A Diplomatervezés I. tárgyon belül a kitűzött feladat kb. 50%-át kell elvégeznie.
Tudás: Ismeri a műszaki informatikai rendszerek fejlesztéshez szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.
Képesség: Az információtechnológia eszközeit és formális módszereit készség szinten használja.
Attitűd: Szakmailag magas szinten, tervezetten és a minőségi szempontokat figyelembe véve hajtja végre fejlesztési feladatait, a létrejövő rendszerek hibamentességéről meggyőződik.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez a határidők betartására és betartatására.
Tárgy tematikus leírása:
A tantárgy rövid tartalma: A tartalom a kiírt diplomafeladat függvénye, de mindenképpen informatikai kötődésűnek kell lennie.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele a kitűzött feladatrész legalább elfogadható színvonalú megoldása. Az aláírást a belső konzulens javasolja.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás feltétele a kitűzött feladatrész legalább elfogadható színvonalú megoldása. Az aláírást a belső konzulens javasolja.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegyet a belső konzulens adja, melyben kifejezi a hallgató hozzáállását, jó időkihasználását, az elvégzett munka színvonalát.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A gyakorlati jegyet a belső konzulens adja, melyben kifejezi a hallgató hozzáállását, jó időkihasználását, az elvégzett munka színvonalát.
Kötelező irodalom:
A kitűzött feladat függvénye a használandó irodalom
Ajánlott irodalom:
A kitűzött feladat függvénye a használandó irodalom