Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Alkalmazási rendszerek integrációja (EAI); Mérnök inf (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Alkalmazási rendszerek integrációja (EAI)
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAK641M
Levelező: GEIAK641ML
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
2 tárgy választandó
Tárgyfelelős: Dr. Nehéz Károly - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Tudás: Az informatikai szakmán belül, a specializációtól függően mélyebb elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az alábbiak közül egy vagy néhány területen: szoftvertervezés, rendszerszimuláció és -modellezés, kommunikációs hálózatok, mobil- és erőforrás-korlátos alkalmazások, számítógépes grafika és képfeldolgozás, kritikus és beágyazott rendszerek, médiainformatika, IT-biztonság, párhuzamos rendszerek, intelligens rendszerek, számításelmélet, adatbázisok.
Képesség: A specializációjának megfelelő területen elemzési, tervezési és megvalósítási készséggel rendelkezik. Megérti az alkalmazás követelményeit.
Attitűd: Szakmailag magas szinten, tervezetten és a minőségi szempontokat figyelembe véve hajtja végre fejlesztési feladatait, a létrejövő rendszerek hibamentességéről meggyőződik.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez a határidők betartására és betartatására.
Tárgy tematikus leírása:

Az integráció különböző szintjei: adat szintű integráció, alkalmazás interfész szintű integráció, metódus hívás szintű integráció, felhasználói felület szintű integráció. Alkalmazásszerverek (middleware) és EAI kapcsolata. Üzenet orientált-, távoli metódushívás (RPC) - és pont-pont (peer to peer P2P) alapú middleware. EAI tervezési minták: üzenet továbbítási -, üzenet transzformációs -, üzenet létrehozási minták, valamint üzenet csatornák, végpontok, rendszer menedzsment minták. Szolgáltatás orientált architektúra (SOA) tervezés és az Enterprise Service Bus (ESB) fogalma, valamint a J2EE konnektor architektúra bemutatása. A laboratóriumi gyakorlat keretében egy nyílt forráskódú ESB rendszer megismertetése, az univerzális üzenet objektumok (UMO) koncepciója, a tervezési minták gyakorlati alkalmazása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele a félévközi zárthelyi elégséges teljesítése, a zárthelyi ponthatárai: 0-36p: 1; 37-45: 2; 46- 54: 3; 55-63: 4; 64-72: 5.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás feltétele a félévközi zárthelyi elégséges teljesítése, a zárthelyi ponthatárai: 0-36p: 1; 37-45: 2; 46- 54: 3; 55-63: 4; 64-72: 5.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsgára aláírás birtokában lehet menni. A kollokvium zárthelyi ponthatárai: 0-36p: 1; 37-45: 2; 46- 54: 3; 55-63: 4; 64-72: 5. Szóbeli javítás lehetséges.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A vizsgára aláírás birtokában lehet menni. A kollokvium zárthelyi ponthatárai: 0-36p: 1; 37-45: 2; 46- 54: 3; 55-63: 4; 64-72: 5. Szóbeli javítás lehetséges.
Kötelező irodalom:

Juhász Sándor: Vállalti Információs Rendszerek műszaki alapjai, Szak Kiadó, Budapest 2011.
T. Erl: Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall Ptr, 2005.

Ajánlott irodalom:

Kovács László: OLAP rendszerek. Elektronikus jegyzet, www-db.iit.uni-miskolc.hu
William Wake: Extreme Programming Explored. Addison-Wesley Professional; 1st edition, 2001.
D. S. Linthicum: Enterprise Application Integration. Addison Wesley, 1999.