Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Elosztott rendszerek fejlesztése; Mérnök inf (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Elosztott rendszerek fejlesztése
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL519M
Levelező: GEIAL519ML
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
2 tárgy választandó
Tárgyfelelős: Dr. Krizsán Zoltán - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A Web szolgáltatások elvének és technológiájának megismerése, ami különösen az üzleti kapcsolatokban platform és implementáció független együttműködést valósít meg. Az ipari sztenderdeknek megfelelően áttekintjük a különbözö osztott alkalmazás architektúrákat, és megtanuljuk azok készítését. Elsajátítjuk az osztott (miulti layer, multi tier) alkalmazások részekre bontását, azok elkészítését.


Tudás: Ismeri a műszaki informatikai rendszerek fejlesztéshez szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.
Képesség: Az információtechnológia eszközeit és formális módszereit készség szinten használja.
Attitűd: Szakmailag magas szinten, tervezetten és a minőségi szempontokat figyelembe véve hajtja végre fejlesztési feladatait, a létrejövő rendszerek hibamentességéről meggyőződik.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez a határidők betartására és betartatására.
Tárgy tematikus leírása:

Scrum, Jenkins, SVN, Jira, JUnit, Maven, JAXB, MVC pattern, Spring Framework, EasyMock, MyBatis, LiquiBase, Scrum, grooming, demózás, Spring MVC, Spring security, ExtJS, Ajax, JSON,

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Félév során csoportos feladat elkészítése. Az elvégzett feladatokról szóbeli beszámoló tartása a kijelölt gyakorlatokon. Az egyes hallgatók értékelése a csoporttól függetlenül történik. Az eláírás megszerzésének feltétele a félév során aktív hozzájárulás a fejlesztett projekt sikerességéhez mind fejlesztési mind kommunikáció szempontjából.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Félév során csoportos feladat elkészítése. Az elvégzett feladatokról szóbeli beszámoló tartása a kijelölt gyakorlatokon. Az egyes hallgatók értékelése a csoporttól függetlenül történik. Az eláírás megszerzésének feltétele a félév során aktív hozzájárulás a fejlesztett projekt sikerességéhez mind fejlesztési mind kommunikáció szempontjából.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

Craig Walls: Spring In Action, 3rd Edition, Manning