Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Diplomatervezés I; Mérnök inf (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Diplomatervezés I
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL535M
Levelező: GEIAL535ML
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Szűcs Miklós - mesteroktató
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 2
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 11Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A hallgató egy összefoglaló nagyobb terjedelmű dolgozat alapjait készíti el, melyben előkészül a diplomatervezés feladatára.
Tudás: Az informatikai szakmán belül, a specializációtól függően mélyebb elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az alábbiak közül egy vagy néhány területen: szoftvertervezés, rendszerszimuláció és -modellezés, kommunikációs hálózatok, mobil- és erőforrás-korlátos alkalmazások, számítógépes grafika és képfeldolgozás, kritikus és beágyazott rendszerek, médiainformatika, IT-biztonság, párhuzamos rendszerek, intelligens rendszerek, számításelmélet, adatbázisok.
Képesség: A specializációjának megfelelő területen elemzési, tervezési és megvalósítási készséggel rendelkezik. Megérti az alkalmazás követelményeit.
Attitűd: Munkáját kreatívan, rugalmasan végzi, a problémákat felismeri és azokat intuícióra és módszerességre építve oldja meg.
Autonomia és felelősség: Alkalmas csoportban, egy-egy részterület szakértőjeként dolgozni, valamint csoportot felelősséggel irányítani.
Tárgy tematikus leírása:
A hallgató kiválaszt egy szakterületet és konzulest illetve témavezetőt. A hallgató témavezetője a konzulensével közösen kijelöli a megoldandó feladat területét, céljait és főbb moduljait. A hallgató megoldási alternatívákat dolgoz ki és technikai elemeket tesztel.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Egyéni.
Összefoglaló beszámoló készítése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Egyéni.
Összefoglaló beszámoló készítése.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A jegyet a témavezető határotzza meg. A nem működő alaklamzás, hibás, hiányzó dolgozat elégtelen jegyet jelent.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A jegyet a témavezető határotzza meg. A nem működő alaklamzás, hibás, hiányzó dolgozat elégtelen jegyet jelent.
Kötelező irodalom:
nincs iirodalom, témától, feladattól függő egyéni
Ajánlott irodalom:
nincs iirodalom, témától, feladattól függő egyéni