Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Grafika programozása; Mérnök inf (Nappali)

Tantárgy neve:
Grafika programozása
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL51BM
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
2 tárgy választandó
Tárgyfelelős: Dr. Mileff Péter - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:GEIAL511M
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A tárgy célja megismerni a számítógépes vizualizáció valódi, a játékiparban is alkalmazott megoldásait, algoritmusait és modelljeit. Olyan integrált tudás megszerzése, amely segítségével a hallgató képes számítógépes játékok és egyéb grafikus alkalmazások készítésére.
Tudás: Ismeri a műszaki informatikai rendszerek fejlesztéshez szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.
Képesség: Az információtechnológia eszközeit és formális módszereit készség szinten használja.
Attitűd: Szakmailag magas szinten, tervezetten és a minőségi szempontokat figyelembe véve hajtja végre fejlesztési feladatait, a létrejövő rendszerek hibamentességéről meggyőződik.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez a határidők betartására és betartatására.
Tárgy tematikus leírása:
Számítógépes
grafikai alapismeretek;Framebuffer;Platform specifikus megjelenítés;A
grafikus kártya csővezeték modellje;Erőforrások, memóriakezelés.
Rajzolási állapotok;Fejlesztői eszközök és platformok áttekintése;A
grafikus kártya vezérlése OpenGL környezetben;Grafikus megjelenítés
eszközei platformfüggetlen környezetben;Textúrázás;Grafikus játékmotor
általános felépítése, tervezése;Modellek és entitások kapcsolata. 2D
megjelenítés, animáció, láthatóság- és ütközésvizsgálat;Betűkészlet
kezelés;Képszintézis és grafikus keretrendszer tervezési minták 3D
környezetben;Kamera kezelés, ütközésvizsgálat és sebességoptimalizálás
3D környezetben. Multi-textúrázás;Árnyékolási módszerek, fénytérképek.
Láthatósági algoritmusok, térfelosztás. Domborzat leképzés.
Részecskerendszer plakátokkal. GLSL árnyékoló nyelv alkalmazása.
Dinamikus fények, árnyékok, utófeldolgozás effektek megvalósítása
GLSL-el. Alternatív megjelenítési technológiák: sugárkövetés, voxel
alapú vizualizáció. Grafikus motorok szkriptelési lehetőségei;
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Irásbeli vizsga:
0-39%: elégtelen
40-54%:elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Irásbeli vizsga:
0-39%: elégtelen
40-54%:elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
Kötelező irodalom:
Dr. Mileff Péter online segédlete: www.iit.uni-miskolc.hu/~mileff
Ajánlott irodalom: