Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Mobil programozás; Mérnök inf (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Mobil programozás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL51AM
Levelező: GEIAL51AML
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
2 tárgy választandó
Tárgyfelelős: Dr. Barabás Péter - egyetemi adjunktus
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A mobil platformú alkalmazások fejlesztési elvének és technológiájának megismerése, a fejlesztési technológiák bemutatása
Tudás: Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Ismeri a műszaki informatikai rendszerek fejlesztéshez szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.
Képesség: A megszerzett tudást képes alkalmazni és a gyakorlatban hasznosítani. Képes problémamegoldó technikákat használni a szoftver- és alkalmazásfejlesztés során. Megérti az alkalmazás követelményeit. Javaslatait az alkalmazói környezet szakértőinek el tudja magyarázni.
Attitűd: Szakmailag magas szinten, tervezetten és a minőségi szempontokat figyelembe véve hajtja végre fejlesztési feladatait, a létrejövő rendszerek hibamentességéről meggyőződik. Kezdeményező a problémamegoldásban, képes megalapozott döntéseket hozni, nem tér ki a személyes felelősségvállalás elől.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez a határidők betartására és betartatására. Alkalmas csoportban, egy-egy részterület szakértőjeként dolgozni, valamint csoportot felelősséggel irányítani.
Tárgy tematikus leírása:
Android alapjai, áttekintés, Android alkalmazások felépítése, grafikus felhasználói felületek létrehozása, animációk készítése, vektoros grafika készítése, médiaelemek felhasználói felülethez, activity-k áttekintése, fragment-ek, intent-ek, szolgáltatások, broadcast receive-ek, paraméterek átadása az activitynek, fragment-nek, a visszatérési értékek kezelése, az data binding áttekintése, a webes szolgáltatások meghívása, a Google Play szolgáltatások bevezetése, az eszközök érzékelőinek áttekintése, az alkalmazások közzététele a Google Play Áruházban.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Két darab félévközi feladat legalább elégséges ereménnyel való elkészítése
Egy darab hallgatói prezentáció az oktatóval egyeztetett témakörben
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Két darab félévközi feladat legalább elégséges ereménnyel való elkészítése
Egy darab hallgatói prezentáció az oktatóval egyeztetett témakörben
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
1. Craig Walls: Spring In Action, 3rd Edition, Manning
2. enneth P. Birman: Reliable Distributed Systems