Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Elosztott rendszerek fejlesztése; Mérnök inf (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Elosztott rendszerek fejlesztése
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL519M
Levelező: GEIAL519ML
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Krizsán Zoltán - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A Web szolgáltatások elvének és technológiájának megismerése, ami különösen az üzleti kapcsolatokban platform és implementáció független együttműködést valósít meg. Az ipari sztenderdeknek megfelelően áttekintjük a különbözö osztott alkalmazás architektúrákat, és megtanuljuk azok készítését. Elsajátítjuk az osztott (miulti layer, multi tier) alkalmazások részekre bontását, azok elkészítését.


Tudás: Az informatikai szakmán belül, a specializációtól függően mélyebb elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az alábbiak közül egy vagy néhány területen: szoftvertervezés, rendszerszimuláció és -modellezés, kommunikációs hálózatok, mobil- és erőforrás-korlátos alkalmazások, számítógépes grafika és képfeldolgozás, kritikus és beágyazott rendszerek, médiainformatika, IT-biztonság, párhuzamos rendszerek, intelligens rendszerek, számításelmélet, adatbázisok.
Képesség: Képes problémamegoldó technikákat használni a szoftver- és alkalmazásfejlesztés során. A specializációjának megfelelő területen elemzési, tervezési és megvalósítási készséggel rendelkezik.
Attitűd: Kezdeményező a problémamegoldásban, képes megalapozott döntéseket hozni, nem tér ki a személyes felelősségvállalás elől.
Autonomia és felelősség: Önállóan tölt be informatikai munkakört, amelyben a teljes folyamatot kezében tartva, szakmailag felelős módon dolgozik.
Tárgy tematikus leírása:

Scrum, Jenkins, SVN, Jira, JUnit, Maven, JAXB, MVC pattern, Spring Framework, EasyMock, MyBatis, LiquiBase, Scrum, grooming, demózás, Spring MVC, Spring security, ExtJS, Ajax, JSON,

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Félév során csoportos feladat elkészítése. Az elvégzett feladatokról szóbeli beszámoló tartása a kijelölt gyakorlatokon. Az egyes hallgatók értékelése a csoporttól függetlenül történik. Az eláírás megszerzésének feltétele a félév során aktív hozzájárulás a fejlesztett projekt sikerességéhez mind fejlesztési mind kommunikáció szempontjából.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Félév során csoportos feladat elkészítése. Az elvégzett feladatokról szóbeli beszámoló tartása a kijelölt gyakorlatokon. Az egyes hallgatók értékelése a csoporttól függetlenül történik. Az eláírás megszerzésének feltétele a félév során aktív hozzájárulás a fejlesztett projekt sikerességéhez mind fejlesztési mind kommunikáció szempontjából.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1. Fajszi-Cser: Üzleti tudás az adatok mélyén. BME, 2004
2. Berson, Smith: Data Warehousing, Data Mining and OLAP. McGraw Hill, 1997
3. Data mining concepts and techniques (J. Han, M. Kamber, J. Pei)