Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szoftverfejlesztés; Mérnök inf (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szoftverfejlesztés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL511M
Levelező: GEIAL511ML
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Mileff Péter - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:GEIAL511M
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 3
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 12
Gyakorlat (levelező): 4
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tárgy legfőbb célja a modern szoftverfejleszétsi folyamat minden
részletének megismertetése a hallgatókkal. Bemutatjuk mi szükséges az
iparszerű szoftverfejleszétshez, a mai modern agilis alapú fehjlesztésekhez.


Tudás: Ismeri a műszaki informatikai rendszerek fejlesztéshez szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.
Képesség: Az információtechnológia eszközeit és formális módszereit készség szinten használja.
Attitűd: Szakmailag magas szinten, tervezetten és a minőségi szempontokat figyelembe véve hajtja végre fejlesztési feladatait, a létrejövő rendszerek hibamentességéről meggyőződik.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez a határidők betartására és betartatására.
Tárgy tematikus leírása:

A szoftvertechnológia alapfogalmai. A szoftver mint termék sajátságai. A szoftver fogalmának definíciója. A szoftver-fejlesztés lépései. A szoftver-fejlesztés életciklus modelljei: A vízesés modell. Evolúciós szoftver-fejlesztés. Komponens alapú szoftver-fejlesztés;Inkrementális (iteratív) fejlesztési elv. A spirál modell. Folyamattevékenységek. A szoftver fejlesztésének folyamatai. A fejlesztés legfőbb fázisai;Szoftverkövetelmények bemutatása. Funkcionális, nem funkcionális követelmények, felhasználói, rendszer követelmények;A követelménytervezés folyamata. Feltárás és elemzés. A követelmények dokumentuma. megvalósíthatósági tanulmány. Forgatókönyvek, etnográfia. Követelmények validálása;Szoftvertervezés. Architektúrális tervezés, rendszerfelépítési modellek. Moduláris felbontás, funkcionált csővezeték, vezérlési típusok;Objektumorientált tervezés. Gyors szoftverfejlesztés. Agilis szoftverfejlesztés, extreme programming;erifikáció és validáció. Statikus és dinamikus technikák. V & V tervezés;Szoftverminőség fogalma. A folyamat és termék minősége;

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A hallgatók csoportosan elvégezhető feladatot kapnak, valamint minden hallgatónak készítenie kell egy prezentációs előadást. Az aláírás feltétele ezek legalább elégséges szintű elkészítése
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
A hallgatók csoportosan elvégezhető feladatot kapnak, valamint minden hallgatónak készítenie kell egy prezentációs előadást. Az aláírás feltétele ezek legalább elégséges szintű elkészítése
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Irásbeli vizsga:
0-39%: elégtelen
40-54%:elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Irásbeli vizsga:
0-39%: elégtelen
40-54%:elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: