Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Számítógép programozás; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Számítógép programozás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAK211-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Bálint Gusztáv műszaki tanár
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEIAK201-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Grafika programozásának megismertetése C nyelven. A C++ programozási nyelv alapos megismerése. A templétek fogalmának megismerése, a vector és a list tárolók alkalmazásának alapos megismerése. Windows rendszeren futó C++ alkalmazások programozásának elsajátítása. Hálózati alapismeretek szerzése. Bevezető áttekintő ismeretek szerzése az OpenGl grafikus kernel lehetőségeiről, használatáról. A Wolfram Alpha tudásgép megismerése.


Tudás: Ismeri a mechatronikai, elektromechanikai, informatikai, mozgásszabályozási rendszereket, szenzorokat és aktuátorokat, valamint azok szerkezeti egységeit, alapvető működésüket mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből. Ismeri az alapvető gépészeti, villamos- és irányítástechnikai rendszerekkel kapcsolatos számítási, modellezési, szimulációs módszereket. Ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, munkaegészségügyi, információtechnológiai, jogi, gazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
Képesség: Alkalmazni tudja mechatronikai, elektromechanikai, mozgásszabályozási termékek és technológiák tervezéséhez kapcsolódó alapvető számítási, modellezési elveit, módszereit, mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai megközelítésből.
Attitűd: Törekszik a gépészeti, az informatikai, a villamosmérnöki és az élettudományi szakterületek közötti összekötő, integráló szerep betöltésére. Törekszik arra, hogy önképzése a mechatronikai, ezen belül kiemelten az alkalmazott gépészeti, villamos és informatikai részterületeken és munkavégzéséhez kapcsolódó egyéb szakterületeken folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Tervezési, üzemeltetési, ellenőrzési feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
Tárgy tematikus leírása:

A tantárgy rövid tartalma: A CodeBlocks C nyelvi grafikus eszközei. A C++ programozás elemei: osztály, objektum, öröklés, polimorfizmus, egységbezárás. Konstruktor, destruktor. Virtuális függvények, friend, operátor átdefiniálás. Bevezetés a templétekbe. Vector, List templét. Generikus algoritmusok. Bejárók. OOP programok fejlesztése Windows OS-re. Üzenetvezérelt működés. Komponensek. Sajátosság, eseménykezelő függvény, metódus. A fejlesztőkörnyezet nyújtotta vizuális komponensek használata. OpenGL alapismeretek. Wolfram Alpha kalkulációs tudásgép alapjai. Hálózati alapismeretek.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Két önálló feladat: egy C grafika feladat és egy C++ programozási feladat. Két zárthelyi. Aláírás feltétele elégséges zárthelyi, elégséges feladatok. Ponthatárok zárthelyi: 0-39: 1; 40-55: 2; 56-70:3; 71-85: 4; 86-100: 5.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy a zárthelyik átlaga, melyet a gyakorlatvezető +/-1 jeggyel módosíthat a hallgató órai teljesítményét és feladatait. Ha valamelyik évközi számonkérés osztályzata a pótlás ellenére elégtelen, akkor a gyakorlati jegy elégtelen és nincs aláírás.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Dudás L.: Számítógép-programozás elektronikus jegyzet ait.iit.uni-miskolc.hu/~dudas/SzgProg
2. Tutorials Point: Learn C++ programming language, 2014, http://cds.iisc.ac.in/wp-content/uploads/DS286.AUG2016.Lab2_.cpp_tutorial.pdf

Ajánlott irodalom: