Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Intelligens járművek; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Intelligens járművek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAK330-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S_V2
Tárgyfelelős: Dr. Dadvandipour Samad - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 0 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson a hallgatóknak az intelligens járművekhez kapcsolódó korszerű (up-to-date) aspektusokról és technológiákról. Az ember azért hangsúlyozza az intelligens járművek fejlesztését, mert az intelligens járművek a közúti forgalom szabályozásának időszerű és irányadó interdiszciplináris kulcsát jelentik. Gyakorlati megvalósulása például a közúti balesetek elkerülésében realizálódik, amelyek vezetői figyelmetlenség, túlságosan kis követési távolság, forgalmi torlódás stb. miatt következnek be, nem is szólva az autó koráról és állapotáról. Napjainkban számtalan intelligens járműszabályzó rendszer tevékenykedik járműveinkben, amelyek segítenek felismerni a veszélyhelyzeteket, hozzájárulnak a balesetek számának és azok súlyosságának csökkenéséhez, valamint az ember biztonságához, kényelméhez stb.


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
Képesség: Képes alkalmazni a járműrendszerek, illetve mobil géprendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.
Attitűd: Nyitott a járművek és mobil gépek szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

1-2. hét: Bevezetés a járműrendszerek és ellenőrzési funkciók témakörébe
3-4. hét: Intelligens járműrendszerek
5. hét: Gépjárművezetés-támogató rendszer
6. hét: Érzékelési és szituációs tudatosság
7. hét: Biztonsági és kényelmi rendszerek
8-9. hét: Közúti kommunikációs rendszerek
10. hét: Úttervezés, navigáció, pályavezérlés
11. hét: Teljesen autonóm vezetés
12. hét: A vezető fáradtságának érzékelése, monitorozás, figyelmeztetés.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás megszerzésének feltételei:
Az elméleti és gyakorlati órákon való aktív részvétel
1 db gyakorlati feladat sikeres megoldása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Az írásbeli dolgozat sikeres elkészítése, értékelés:
0-39%: elégtelen
40-54%: elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Az órai előadások anyagai.
2. Dr. Palkovits László: Intelligens Járműrendszerek előadás, Mindentudás egyeteme (2005).
3. Rajesh Rajamani: Vehicle Dinamics and Control Mechatronical. Engineering Series (2008), IEEE-Journal.
4. Hong Cheng 2011. Autonomous Intelligent Vehicles. Springer. ISBN-13: 978-1447122791

Ajánlott irodalom:

1. Azim Eskandarian 2012. Handbook of Intelligent Vehicles. Springer-Verlag London Ltd. ISBN: 978-0-85729-084-7. Volume 1.
2. Azim Eskandarian 2012. Handbook of Intelligent Vehicles. Springer-Verlag London Ltd. ISBN: 978-0-85729-084-7. Volume 2.