Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Járműinformatika; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Járműinformatika
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL34J-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Kovács Szilveszter - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEIAK201-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja a leendő járműmérnökök számára a járművekhez kötődő feladatokat ellátó informatikai rendszerek működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tudás átadása. A beágyazott rendszereket támogató operációs rendszer, hálózati és programozási elemek bemutatása.


Tudás: Ismeri a számítógépes kommunikációt, a szakterület fontosabb alkalmazói szoftvereit.
Képesség: Képes a megszerzett informatikai ismereteket a járművek és mobil gépek szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni.
Attitűd: Nyitott a járművek és mobil gépek szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy hogy önképzése a járműmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

Az érintett tématerületek: A jármű elektronikus rendszerei. Modell alapú járműinformatikai fejlesztés. Járműinformatikai vezérlő és ellenőrző rendszerek. Diszkrét rendszerek. Járműinformatikai beágyazott rendszerek bevezetés. A központi vezérlőegység fő típusai, mikrokontrollerek, az ASIC, ASIP, DSP, CPLD, FPGA és SoC koncepció. A mikrokontrollerek általános felépítése, architektúrák, memóriák. Memóriakezelés beágyazott rendszerekben, statikus memóriafoglalás, verem (stack) és halom alapú memóriakezelés. Az autóiparban leggyakrabban alkalmazott kommunikációs protokollok bevezetés. Kommunikációs protokollok: CAN. Kommunikációs protokollok: LIN, MOST, FLEXRAY.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1. Dr. Kovács Szilveszter jegyzetei, előadás anyagai: http://www.iit.uni-miskolc.hu/~szkovacs
2. - Jörg Schäuffele, Thomas Zurawka:
Automotive software engineering: principles, processes, methods, and tools, ISBN-10 0-7680-1490-5
3. 2. Vadász D.: Operációs rendszerek, Jegyzet, Miskolci Egyetem

Ajánlott irodalom:

1. http://moodle.autolab.uni-pannon.hu/Mecha_tananyag/
autoipari_kommunikacios_rendszerek/index.html
2. http://moodle.autolab.uni-pannon.hu/Mecha_tananyag/
autoipari_beagyazott_rendszerek/index.html