Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakmai gyakorlat; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Szakmai gyakorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIALSzGyBI_J-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Tompa Tamás - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEIAL33C-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: aláírás
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
Az megszerzett készségek gyakorlása ipari, vállalalti környezetben.
Tudás: Ismeri az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemeinek működését, megvalósításuk technológiáját, működtetéséből származó feladatok megoldásának mikéntjét, valamint informatikai és egyéb műszaki rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit.
Képesség: Felhasználja az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok) az informatikai rendszerek kialakítását célzó mérnöki munkájában. Képes szakterületén elemzési, specifikációs, tervezési, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátására, alkalmazza a fejlesztési módszertanokat, hibakeresési, tesztelési és minőségbiztosítási eljárásokat.
Attitűd: A saját munkaterületén túl a teljes műszaki rendszer átlátására törekszik.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:
A feladat tartalmazzon szoftver fejlesztési feladatot, beleértve a követelmény elemzést, tervezést, implementációt és tesztelést.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
az elkészült dokumentáció és alkalmazás bemutatása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A hallgatók az elkészített gyakorlati feladat függvényében kapnak osztályzatot
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
nincs iirodalom, témától, feladattól függő egyéni
Ajánlott irodalom:
nincs iirodalom, témától, feladattól függő egyéni