Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakmai gyakorlat; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szakmai gyakorlat
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIALSzGyBI_R-B
Levelező: GEIALSzGyBI_R-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Tompa Tamás - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEIAL33B-B
Óraszám/hét:Számonkérés módja: aláírás
Kreditpont: 0Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
Az megszerzett készségek gyakorlása ipari, vállalalti környezetben.
Tudás: Ismeri az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemeinek működését, megvalósításuk technológiáját, működtetéséből származó feladatok megoldásának mikéntjét, valamint informatikai és egyéb műszaki rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit.
Képesség: Felhasználja az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok) az informatikai rendszerek kialakítását célzó mérnöki munkájában. Képes szakterületén elemzési, specifikációs, tervezési, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátására, alkalmazza a fejlesztési módszertanokat, hibakeresési, tesztelési és minőségbiztosítási eljárásokat.
Attitűd: A saját munkaterületén túl a teljes műszaki rendszer átlátására törekszik.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:
A feladat tartalmazzon szoftver fejlesztési feladatot, beleértve a követelmény elemzést, tervezést, implementációt és tesztelést.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Aláírás feltéetela a beszámoló leadása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Aláírás feltéetela a beszámoló leadása
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A gyakorlati jegyet az ipari konzulens és a beszámoló alapján kapja. A lényegesen hiányos beszámolónem kerülhet elfogadásra.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A gyakorlati jegyet az ipari konzulens és a beszámoló alapján kapja. A lényegesen hiányos beszámolónem kerülhet elfogadásra.
Kötelező irodalom:
nincs iirodalom, témától, feladattól függő egyéni
Ajánlott irodalom:
nincs iirodalom, témától, feladattól függő egyéni