Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Oracle rendszergazda; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Oracle rendszergazda
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL32B-B
Levelező: GEIAL32B-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S_V2
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEIAL322-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A DBA feladatainak megismerése; az Oracle DBMS rendszerek architektúrájának megtanulása. Az Oracle DBMS rendszerek telepítés,adatbázis objektumok menedzselésének és adminisztrációs feladatainak az elsajátítása (védelem, tárolási paraméterek, automatizálás, mentések, hálózat).


Tudás: Ismeri a fontos szoftverfejlesztési módszertanokat, informatikai tervek és dokumentációk jelölésrendszerét. Ismeri a főbb programozási paradigmákat, programnyelveket, fejlesztési eszközöket. Tudása kiterjed az információs rendszerek modellezésére, adatbázis alapú rendszerek kialakítására, számítógépes hálózatok felépítésére, működésére és implementációjára, felhasználói interfészek és grafikus alkalmazások megvalósítására, intelligens rendszerek jellemzőire, a mobil alkalmazásfejlesztés sajátosságaira, a korszerű, általános célú operációs rendszerek menedzselésére, és az IT biztonság szempontjaira.
Képesség: Képes vállalati információs rendszereket fejlesztésére és korábbi fejlesztések implementációjára.
Attitűd: Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

Oracle komponensei. Processz és tárolási struktúra; Az installáció és paraméterezés menete; DBA segédeszközök; Objektum kezelés menete; Tárolt eljárások áttekintése; Felhasználók menedzselése; Felügyeleti segédeszközök; Hálózati komponens; Információ gyűjtés és nap-lózás; Mentések kezelése; Adminisztrációs felület; Védelmi lehetőségek; Backup és recovery folyamatok; Replikációs lehetőségek. Alkalmazásfejlesztés menete; Speciális Oracle lehetőségek: XML, RAC.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Az aláírás megszerzésének feltételei: a két egyéni feladat sikeres megvédése; a heti gyakorlatok minimum 60%-os teljesítése
A félév során két otthoni egyéni feladat (Adatbázis mentési feladat illetve teljesítmény teszt) elkészítését kell megoldani. Az egyéni feladat megvédése a 10 héten történik. Az egyéni feladat egyszer pótolható.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

1.Kovács László: Adatbázis rendszerek III., www-db.iit.uni-miskolc.hu
2. Oracle Concepts Manual, Oracle Press 2008
3. Bob Bryla, Biju Thomas, Oracle 9i DBA Fundamental I, BPB, 2002

Ajánlott irodalom:

1. Ullman-Widom: Adatbázis rendszerek megvalósítása, Panem kiadó
2. Joseph C. Johnson, Oracle 9i Performance Tuning., BPB, 2002
3. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth and S. Sudarshan: Database System Concepts; McGraw Hill, 5th Edition, 2006.