Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Rendszerüzemeltetés 1; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Rendszerüzemeltetés 1
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL30K-B
Levelező: GEIAL30K-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Wagner György - mesteroktató
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Windows Server-re alapozova a rendszergazdai tevékenységek részletes áttekintése.
A napi üzemeltetéshez szükséges tennivalók tematikus tárgyalása, példákon keresztüli bemutatása.
A tipikus hibák ismertetése, azok kiküszöbölésének módjai. A címtár szerepe, működése, karbantartása.


Tudás: Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Ismeri az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemeinek működését, megvalósításuk technológiáját, működtetéséből származó feladatok megoldásának mikéntjét, valamint informatikai és egyéb műszaki rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit. Ismeri az informatika és a mérnöki szakma szókincsét és kifejezési sajátosságait magyar és angol nyelven, legalább alapszinten.
Képesség: Képes a megszerzett alapismeretekre építve egy-egy műszaki informatikai területen mélyebb ismeretek önálló megszerzésére, a szakirodalom feldolgozására, majd a területhez kapcsolódó informatikai problémák megoldására.
Attitűd: Hitelesen képviseli a mérnöki és informatikai szakterületek szakmai alapelveit. Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és azokon informatikai megoldások kidolgozására az adott terület szakembereivel együttműködve. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. Szem előtt tartja és ügyel a munkatársai és megrendelői adatainak, információinak biztonságára.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

Adatbázis szerverek architektúrája; adatbázis DBA feladatok, installáció menete. Felhasználó adminisztrációk, jogosultási problémák kelezése, mentési feladatok, Office és éy ügyviteli szerverek adminisztrálása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Aláríás feltétele a kiadott féléves fejlesztési feladat sikeres teljesítése. A számonkérés a félév végén szóbeli prezentációban. A program demózása szükséges.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Aláríás feltétele a kiadott féléves fejlesztési feladat sikeres teljesítése. A számonkérés a félév végén szóbeli prezentációban. A program demózása szükséges.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Utolsó órán a félév anyagából ZH. Annak értékelése 50%-ig elégtelenm, utána egyenletesen osztódik a pont, ennek megfeleően 2-5 közötti jegyek.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Utolsó órán a félév anyagából ZH. Annak értékelése 50%-ig elégtelenm, utána egyenletesen osztódik a pont, ennek megfeleően 2-5 közötti jegyek.
Kötelező irodalom:

A kurzus előadás anyaga.

Ajánlott irodalom:

Mark Russinovich, David A. Solomon, Alex Ionescu: Windows Internals (6th edition) (Microsoft Press, ISBN 978 0 6356 4873 9)
Mark Russinovich, Aaron Margosis: WindowsSysinternals Administrator’s Reference (Microsoft Press, ISBN 978 0 7356 5672 7)
Rand Morimoto, Jeffrey Shapiro, Guy Yardeni, Omar Droubi, Michael Noel, Andrew Abbate, Chris Amaris: Windows Server 2016 Unleashed (Pearson Education, ISBN 978 0 13 458375 4)
William Panek: MCSA Windows Server 2016 Study Guide (Sybex, ISBN 978 1119 35934 0)
Orin Thomas: Windows Server 2016 Inside Out (Pearson Education, ISBN 978 1 5093 0248 2)