Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Mobil programozási alapok; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Mobil programozási alapok
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL335-B
Levelező: GEIAL335-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Agárdi Antia - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEIAL333-B vagy GEIAL336-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A mobil platformú alkalmazások fejlesztési elvének és technológiájának megismerése, a fejlesztési technológiák bemutatása. Mobil platformú alkalmazások működése, felhasználási lehetősége, amire támaszkodva a hallgatók önállóan képesek lesznek mobil alkalmazások elkészítésére.


Tudás: Ismeri az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemeinek működését, megvalósításuk technológiáját, működtetéséből származó feladatok megoldásának mikéntjét, valamint informatikai és egyéb műszaki rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit.
Képesség: Képes alkalmazást fejleszteni, kliens-szerver és WEB, mobil rendszereket programozni, multiplatform rendszereket kialakítani.
Attitűd: Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

A .Net áttekintés, az XAML szabvány áttekintése. A Layout management alapvető elemei és használata. Adatkötés fogalma és alkalmazása. Az MVVM struktúra áttekintése. A ViewModel unit tesztelése.
EntityFramework használata. Felhőszolgáltatások, az Azure ismertetése.
Android alkalmazások felépítése. Android programozása.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Minden hallgatónak készítenie kell otthon egy komplex feladatot a tárgyjegyző által meghatározott kritériumoknak megfelelően. A feladat leadása és szóbeli megvédése a gyakorlat vezetőjénél történik az utolsó előtti oktatási héten, a gyakorlatvezető által kijelölt időpontban. Az elmaradt vagy nem megfelelőnek minősített beszámoló az utolsó oktatási héten, az erre kijelölt időpontban egyszer pótolható.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Minden hallgatónak készítenie kell otthon egy komplex feladatot a tárgyjegyző által meghatározott kritériumoknak megfelelően. A feladat leadása és szóbeli megvédése a gyakorlat vezetőjénél történik az utolsó előtti oktatási héten, a gyakorlatvezető által kijelölt időpontban. Az elmaradt vagy nem megfelelőnek minősített beszámoló az utolsó oktatási héten, az erre kijelölt időpontban egyszer pótolható.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

Gary Maclean Hall: Pro WPF and Silverlight MVVM, Effective

Application Development with Model-View-ViewModel