Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Web technológiák 2; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Web technológiák 2
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL334-B
Levelező: GEIAL334-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Agárdi Antia - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEIAL331-B és GEIAL314-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A weblapok és webes fejlesztések korszerű kliens és szerver oldali eszközeinek bemutatása, webes rendszerek működése, felhasználási lehetősége. A korszerű webes alkalmazások elkészítésének technikái, lépései, amire támaszkodva a hallgatók önállóan képesek lesznek webes tartalmak elkészítésére.


Tudás: Ismeri a fontos szoftverfejlesztési módszertanokat, informatikai tervek és dokumentációk jelölésrendszerét.
Képesség: Képes alkalmazást fejleszteni, kliens-szerver és WEB, mobil rendszereket programozni, multiplatform rendszereket kialakítani. Képes vállalati információs rendszereket fejlesztésére és korábbi fejlesztések implementációjára.
Attitűd: Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

Dinaikus kliens oldali elemek, JavaScript haladó elemei,jQuery nyelv elemei, HTML5 szabvány komponensei, komponens alapú fejlesztés, tesztelési lehetőségek, hatékonysági problémák, környezet adaptáció kérdései, nemzetköziesítés elemei.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Aláríás feltétele a kiadott féléves fejlesztési feladat sikeres teljesítése. A számonkérés a félév végén szóbeli prezentációban. A program demózása szükséges.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Aláríás feltétele a kiadott féléves fejlesztési feladat sikeres teljesítése. A számonkérés a félév végén szóbeli prezentációban. A program demózása szükséges.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

http://w3.org protokollok leírásai
http://w3schools.com segédletei
A tárgy előadás fóliái (www.iit.uni-miskolc.hu)