Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Web-es alkalmazások (C#); BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Web-es alkalmazások (C#)
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL336-B
Levelező: GEIAL336-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Dr. Krizsán Zoltán - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEIAL313-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Program fejlesztés elveinek és gyakorlatának bemutatása C# elosztott környezetben. A C# elosztott alkalmazások technológiájának megismerése.
A hallgatók képesek legyenek web-es alkalmazást fejleszteni C# nyelven, kliens-szerver és WEB rendszereket programozni, multiplatform rendszereket kialakítani. Képesek legyenek vállalati információs rendszereket fejlesztésére és korábbi fejlesztések implementációjára.


Tudás: Ismeri a fontos szoftverfejlesztési módszertanokat, informatikai tervek és dokumentációk jelölésrendszerét.
Képesség: Képes alkalmazást fejleszteni, kliens-szerver és WEB, mobil rendszereket programozni, multiplatform rendszereket kialakítani. Képes vállalati információs rendszereket fejlesztésére és korábbi fejlesztések implementációjára.
Attitűd: Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

Alkalmazásfejlesztés .NET Core
környezetben, keretrendszer felépítése,
szolgáltatások. Web Server készítése .NET Core
környezetben, fontosabb összetevők,
osztályok áttekintése. Web API létrehozása, MVC alkalmazások
fejlesztési lehetőségeinek bemutatása. Entity Framework ismertetése. Linq lekérdezések eszköztára. Front-end készítés, Razor és egyéb
technológiák segítségével.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Aláríás feltétele a kiadott féléves fejlesztési feladat sikeres teljesítése. A számonkérés a félév végén szóbeli prezentációban. A program demózása szükséges.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Aláríás feltétele a kiadott féléves fejlesztési feladat sikeres teljesítése. A számonkérés a félév végén szóbeli prezentációban. A program demózása szükséges.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Marty Hall and Larry Brown: Core Servlets and JavaServer Pages (online: http://pdf.coreservlets.com/)
Rima Patel Sriganesh, Gerald Brose, Micah Silverman: Mastering Enterprise JavaBeans 3.0 (ISBN-10: 0471785415)
Oracle: Java EE 7 tutorial (online: http://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/doc/)

Ajánlott irodalom:

Josh Juneau: Introducing Java EE 7: A Look at What's New (ISBN-10: 1430258489)