Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Web-es alkalmazások (Java); BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Web-es alkalmazások (Java)
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL333-B
Levelező: GEIAL333-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S_V1
Tárgyfelelős: Dr. Bednarik László - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEIAL313-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tárgy célja a webes alkalmazások szerver oldali komponensének, úgynevezett backend-jének a fejlesztéséhez kapcsolódó alapvető technológiák és módszerek megismerése és elsajátítása. A technológiai ismeretek elsajátítását a hallgatók egy féléves feladat elkészítésével igazolják.


Tudás: Ismeri a fontos szoftverfejlesztési módszertanokat, informatikai tervek és dokumentációk jelölésrendszerét.
Képesség: Képes alkalmazást fejleszteni, kliens-szerver és WEB, mobil rendszereket programozni, multiplatform rendszereket kialakítani. Képes vállalati információs rendszereket fejlesztésére és korábbi fejlesztések implementációjára.
Attitűd: Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

Követelmények ismertetése, Java technológiák. Git & GitHub ismeretek. Szervlet technológia. Apache Maven. JDBC technológia. Spring-boot: Starterek. JPA: Tranzakciókezelés. Annotáció alapú tábla konfigurációja. SpringData, a JPA entity annotáció, repository interfacek – CRUD műveletek. Spring keretrendszer, bean, spring application container, Spring evoluciója. Spring keretrendszer, dependency management a springben. Spring MVC. Spring-boot: Spring security alapok. Féléves feladat bemutatása

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Aláríás feltétele a kiadott féléves fejlesztési feladat sikeres teljesítése. A számonkérés a félév végén szóbeli prezentációban. A program demózása szükséges.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Aláríás feltétele a kiadott féléves fejlesztési feladat sikeres teljesítése. A számonkérés a félév végén szóbeli prezentációban. A program demózása szükséges.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Antal Margit: Java alapú webtechnológiák;

Spring Frameworks document;

Oracle: Java EE 7 tutorial (online: http://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/doc/)

Ajánlott irodalom:

Josh Juneau: Introducing Java EE 7: A Look at What's New (ISBN‐10: 1430258489);

Java dokumentáció