Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Adatkezelés XML-ben; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Adatkezelés XML-ben
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL332-B
Levelező: GEIAL332-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Kovács László - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEIAL322-B és GEIAL313-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Az XML ls JSON alapú adatmodellezés elveinek elsajátítása, a XML és JSON alapú adatok kezelési eszközeinek és szabványainak a megismerése. Az XMLSchema, a DOM és az XSLT felületek programozási készségének elsajátítása


Tudás: Ismeri a fontos szoftverfejlesztési módszertanokat, informatikai tervek és dokumentációk jelölésrendszerét. Ismeri a főbb programozási paradigmákat, programnyelveket, fejlesztési eszközöket. Tudása kiterjed az információs rendszerek modellezésére, adatbázis alapú rendszerek kialakítására, számítógépes hálózatok felépítésére, működésére és implementációjára, felhasználói interfészek és grafikus alkalmazások megvalósítására, intelligens rendszerek jellemzőire, a mobil alkalmazásfejlesztés sajátosságaira, a korszerű, általános célú operációs rendszerek menedzselésére, és az IT biztonság szempontjaira.
Képesség: Képes vállalati információs rendszereket fejlesztésére és korábbi fejlesztések implementációjára.
Attitűd: Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

Tematika ismertetése. XML kialakulása, XML szabvány elemei. XDM modell elemei, XDM modell készítése, XML tervezésének módszertana. DTD szabvány, DTD létrehozás módszertana. XMLSchema működése, elemek áttekintése. XMLSchema haladó elemei, tervezési módszertan. A SAX felület adatmodellje és működése, API elemek DOM modell áttekintése. A DOM API elemek áttekintése, alkalmazása. Az XSLT transzformációs szabvány elemei, XPath szabvány eleme. XSLT haladó elemei, függvények készítése. JSON modell elemei; JSON és XML összevetése, JSON séma kezelése JSON API programozása

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás megszerzésének feltételei: a háromt egyéni feladat sikeres megvédése; a heti gyakorlatok minimum 60%-os teljesítése
A félév során három otthoni egyéni feladat (XMLSchema tervezése , DOM API program és XSLT program) elkészítését kell megoldani. Az egyéni feladatok megvédése a 10 héten történik. Az egyéni feladat egyszer pótolható.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás megszerzésének feltétele a három egyéni feladat sikeres megvédése. A két egyéni feladat (XMLschema tervezés és Java DOM illetve XSLT program) megvédése a félév végén történik.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Kovács László: XML adatkezelés, www‐db.iit.uni‐miskolc.hu;

Neil Bradley: XML kézikönyv, Szak kiadó, 2004;

Michael J. Young: XML lépésről lépésre, Szak Kiadó, 2002

Ajánlott irodalom:

Jeszenszky Péter: XML, DE, 2019; W3C XML szabványai;

Neil Bradley: XML kézikönyv, Szak kiadó