Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Windows hálózatok üzemeltetése; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Windows hálózatok üzemeltetése
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL30E-B
Levelező: GEIAL30E-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A_V4
Tárgyfelelős: Wagner György - mesteroktató
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEIAL304-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A tárgy célja, hogy a már meglévő hálózati ismeretekre építve kiegészítse azt a Windows operációs rendszerekben használt, a hagyományostól kisebb/nagyobb mértékben eltérő hálózati fogalmakkal. Rendszergazda szintű ismereteket adjon a Windows rendszerekben használatos megosztásokról, specifikus protokollokról, a tartományok üzemeltetéséről. A távoli felügyeletről, annak működéséről, programjairól.
Tudás: Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Ismeri az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemeinek működését, megvalósításuk technológiáját, működtetéséből származó feladatok megoldásának mikéntjét, valamint informatikai és egyéb műszaki rendszerek összekapcsolásának lehetőségeit. Ismeri az informatika és a mérnöki szakma szókincsét és kifejezési sajátosságait magyar és angol nyelven, legalább alapszinten.
Képesség: Tanulmányai során szerzett ismeretanyagát felhasználva képes számítógépes és távközlő hálózatok telepítésére és konfigurálására, hálózati hibák elhárítására, hálózatok üzemeltetésére és továbbfejlesztésére. Képes a megszerzett alapismeretekre építve egy-egy műszaki informatikai területen mélyebb ismeretek önálló megszerzésére, a szakirodalom feldolgozására, majd a területhez kapcsolódó informatikai problémák megoldására.
Attitűd: Hitelesen képviseli a mérnöki és informatikai szakterületek szakmai alapelveit. Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és azokon informatikai megoldások kidolgozására az adott terület szakembereivel együttműködve. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. Szem előtt tartja és ügyel a munkatársai és megrendelői adatainak, információinak biztonságára.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:
Windows hálózati infrastruktúra megismertetése. Távoli hozzáférési módok. DHCP Windows alapokon authorizáció, működtetés. DHCP Relay Agent szerepe. Windows alapú DNS felépítése, működése, működtetése. WINS fogalma, szerepe, működése, működtetése. Nyilvános kulcsú infrastruktúra kialakítása, Certificate szerver üzemeltetése. IPSec kialakítása, üzemeltetése. Windows szerver alapú route-olás. Windows alapú web szerver installálása, üzemeltetése
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele a gyakorlati órán kiadott órai feladatok teljesítése, a gyakorlatok legalább 80%-án való aktív részvétel.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás feltétele a gyakorlati órán kiadott órai feladatok teljesítése, a gyakorlatok legalább 80%-án való aktív részvétel.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Az utolsó gyakorlati órán zárthelyi a félév teljes anyagából. Elégtelen zárthelyi elégtelen gyakorlatijegyet jelent. Az zárthelyi értékelése: 0-50% elégtelen, 51-62% elégséges, 63-75% közepes, 76-88% jó, 89-100% jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Az utolsó gyakorlati órán zárthelyi a félév teljes anyagából. Elégtelen zárthelyi elégtelen gyakorlatijegyet jelent. Az zárthelyi értékelése: 0-50% elégtelen, 51-62% elégséges, 63-75% közepes, 76-88% jó, 89-100% jeles.
Kötelező irodalom:
1. Tony Northrup, J. C. Mackin: Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure Training Kit, (Ms Press, 2008, ISBN: -)
2. Joseph Davies: Windows Server 2008 TCP/IP Protocols and Services (Ms Press, 2008, ISBN: 978-0-7356-2447-4)
3. Jospeh Davies, Tony Northrup, Microsoft Networking Team: Windows Server 2008 Networkin and Network Access Protection (Ms Press, 2008, ISBN: 978-0-7356-2422-1)
4.
5.
Ajánlott irodalom:
1. William R. Stanek: Microsoft Windows Server 2012 Inside Out (Ms Press, 2013, ISBN: 978-0-7356-6631-3)
2. Brian Knittel, Paul McFedries: Microsoft Windows 8 In Depth (Que, 2013, ISBN: 978-0-7897-5012-0)
3. William Panek: MCTS Microsoft Windows Server 2008 R2 Complete Study Guide (Sybex, 2011, ISBN: 978-0-470-94846-0)
4.
5.