Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Haladó Java; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Haladó Java
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL31M-B
Levelező: GEIAL31M-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A_VSP
Tárgyfelelős: Dr. Krizsán Zoltán - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 6 Előfeltétel:GEIAL313-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
JAVA alkalmazás készítésének speciális feladatainak és a könnyen karbantartható forráskód készítésének (SOLID elvek) szabályaival. Megismerjük továbbá a JAVA fejlesztő csoport munkát. Megtanulunk teszteket írni, jól tesztelhető forráskódot írni. 
 

Tudás: Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Ismeri az informatika és a mérnöki szakma szókincsét és kifejezési sajátosságait magyar és angol nyelven, legalább alapszinten.
Képesség: Képes a megszerzett alapismeretekre építve egy-egy műszaki informatikai területen mélyebb ismeretek önálló megszerzésére, a szakirodalom feldolgozására, majd a területhez kapcsolódó informatikai problémák megoldására.
Attitűd: Hitelesen képviseli a mérnöki és informatikai szakterületek szakmai alapelveit. Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és azokon informatikai megoldások kidolgozására az adott terület szakembereivel együttműködve. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. Szem előtt tartja és ügyel a munkatársai és megrendelői adatainak, információinak biztonságára.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

A grafikus felhasználói felületekkel kapcsolatos alapfogalmak. GUI elemek, eseménykezelés.
A vezérlők részletesen (statikus elemek, gombok, menük, szöveg vezérlők, listák, táblázatok,
konténerek, egyéb vezérlők.
Saját vezérlők létrehozása, használata.
Szálak a GUI programokban, műveletek háttérszálon. Erőforráskezelés.
Egyéb technikák (MDI, DnD, focus, stb.)

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

1. Órai feladat legalább elégséges szintű teljesítése. Egy konkrét gyakorlati órán (kb. a 11.
tanulmányi héten) számítógépen egy feladatot kell megoldani. Elfogadása csak akkor, ha majdnem
tökéletes. Pótlási lehetőség: az utolsó tanulmányi héten.

2. Gyakorlati órai feladatok megléte. A félév során a gyakorlatokon elkészített feladatokat akkor is
el kell készíteni, ha hiányzik valaki az óráról. Az utolsó előtti tanulmányi hétig mindenkinek minden
feladatának meg kell lennie. Vizsgaidőszakban nem pótolható.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

1. Órai feladat legalább elégséges szintű teljesítése. Egy konkrét gyakorlati órán (kb. a 11.
tanulmányi héten) számítógépen egy feladatot kell megoldani. Elfogadása csak akkor, ha majdnem
tökéletes. Pótlási lehetőség: az utolsó tanulmányi héten.

2. Gyakorlati órai feladatok megléte. A félév során a gyakorlatokon elkészített feladatokat akkor is
el kell készíteni, ha hiányzik valaki az óráról. Az utolsó előtti tanulmányi hétig mindenkinek minden
feladatának meg kell lennie. Vizsgaidőszakban nem pótolható.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Irásbeli és szóbeli részekből áll. Az írásbeli elemei: Egy gyakorlati feladat (30 pont, legalább 16 pont megszerzése szükséges). További 6-10 egyszerű kis kérdés, összesen 20 pontért. Egy elméleti kérdés szöveges kifejtése. (10 pont).
Értékelés: 0-30 elégtelen; 31-37 elégséges; 38-44 közepes; 445-51 jó; 52- 60 jeles.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

Irásbeli és szóbeli részekből áll. Az írásbeli elemei: Egy gyakorlati feladat (30 pont, legalább 16 pont megszerzése szükséges). További 6-10 egyszerű kis kérdés, összesen 20 pontért. Egy elméleti kérdés szöveges kifejtése. (10 pont).
Értékelés: 0-30 elégtelen; 31-37 elégséges; 38-44 közepes; 445-51 jó; 52- 60 jeles.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1. J. Bloch: Hatékony Java, Kiskapu Kft. 2008, ISBN: 9789639637504
2. J. Bloch, N. Gafter: Java-fejtörők, Kiskapu Kft. 2010, 978-963-9637-70-2
3. Java Code Conventions, 1997, www.oracle.com/technetwork/java/codeconventions-150003.pd