Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Integrált vállalati rendszerek; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Integrált vállalati rendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAK120-B
Levelező: GEIAK120-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Dadvandipour Samad - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEIAK100-B és (GEIAK140-B vagy GEAGT131-B)
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Tudás: Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Ismeri az informatika és a mérnöki szakma szókincsét és kifejezési sajátosságait magyar és angol nyelven, legalább alapszinten.
Képesség: Képes a megszerzett alapismeretekre építve egy-egy műszaki informatikai területen mélyebb ismeretek önálló megszerzésére, a szakirodalom feldolgozására, majd a területhez kapcsolódó informatikai problémák megoldására.
Attitűd: Hitelesen képviseli a mérnöki és informatikai szakterületek szakmai alapelveit. Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és azokon informatikai megoldások kidolgozására az adott terület szakembereivel együttműködve. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. Szem előtt tartja és ügyel a munkatársai és megrendelői adatainak, információinak biztonságára.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

1. hét: BEVEZETÉS
2. hét: Gazdaságinformatika központi kérdése; Gazdaságinformatika az informatika szemszögéből
3. hét: Informatikai rendszer, Vállalati alkalmazási rendszerek; Integráltság, Gazdaságinformatikai rendszerek nyújtotta támogatás
4. hét: Alkalmazási rendszerek vállalatokban; Alkalmazási rendszerek integrációja
5. hét: Szabványok és referencia modellek; Modell
6. hét: Y-CIM modell - Ipari alkalmazások referencia modellje; Porter eredeti értéklánc modellje, Tevékenységtípusok
7. hét: ÖSSZEFOGLALÁS
8. hét: I. Gyakorlati Prezentáció - hallgatói feladat (demonstráció)
9. hét: II. Gyakorlati Prezentáció - hallgatói feladat (demonstráció)
10. hét: III. Gyakorlati Prezentáció hallgatói feladat (demonstráció)
11. hét: ZH 1.
12. hét: ZH 2.
13. hét: Pót ZH (ZH 1., ZH 2.)
14. hét: Pót ZH (ZH 1., ZH 2.)

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás feltétele a gyakorlati órákon való aktív részvétel
1 db zárthelyi min. 40%-os eredménnyel való teljesítése
2 db félévközi feladat sikeres elkészítése és bemutatása
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az órákon való aktív részvétel
2 db félévközi feladat sikeres elkészítése és bemutatása
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Írásbeli + szóbeli vizsga:
Írásbeli vizsga:
0-39%: elégtelen
40-54%: elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
A szóbeli vizsga feltétele: az írásbeli vizsga legalább elégséges teljesítése
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Írásbeli + szóbeli vizsga:
Írásbeli vizsga:
0-39%: elégtelen
40-54%: elégséges
55-69%: közepes
70-84%: jó
85-100%: jeles
A szóbeli vizsga feltétele az írásbeli vizsga legalább elégséges teljesítése
Kötelező irodalom:

1. Alkhatib, G. and David Rine, editors, Web engineering advancements and trends: Building new dimensions of information technology. IGI Global, 2010, ISBN 978-1-60566-719-5.
2. Amdahl, G., Blaauw, G., Brooks, F. Jr: Architecture of the IBM system/360. IBM J. Res. Develop. 8(2) (1964).
3. Andersson, E., Philip Greenspun and Andrew, Grumet: Software engineering for Internet applications. Massachusetts Institute of Technology, 2006.
4. Benkőné, D. I., Bodnár, P., Gyurkó Gy.: A gazdasági informatika alapjai. Budapesti Gazdasági Főiskola, Perfekt Kiadó, Budapest, 2009.

Ajánlott irodalom:

5. Enterprise Resource Planning: Fundamentals of Design and Implementation Book by K. Ganesh, P. Sivakumar, S. P. Anbuudayasankar and Sanjay Mohapatra, Springer, Jun 18, 2014 - Business & Economics - 170 pages.
6. ERP: Making It. Happen. The Implementers' Guide to. Success with Enterprise. Resource Planning. Thomas F. Wallace. Michael H. Kremzar. John Wiley & Sons ...