Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szoftvertesztelés; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szoftvertesztelés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL31H-B
Levelező: GEIAL31H-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Bednarik László - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEIAL314-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tárgy célja a szoftvertesztelés főbb módszereinek és technikájának a bemutatása. A tesztelési szintek megismerés. Test First és Test DrivennDevelopment módszerek
ismertetése. A különböző szoftvertesztelési technikák gyakorlatban történő megismerése.


Tudás: Ismeri a fontos szoftverfejlesztési módszertanokat, informatikai tervek és dokumentációk jelölésrendszerét.
Képesség:
Attitűd: Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

Szoftver‐minőségi kritériumok áttekintése és minőségbiztosítási folyamat megvalósulásának vizsgálata szoftverprojektekben. Tesztelési alapelvek. Funkcionális tesztelés, Unit, Integrációs, Alrendszer és Rendszer tesztek ismertetése. JUnit keretrendszer ismertetése. Agilis fejlesztési módszertanok átfogó ismertetése, Test First Development fejlesztési módszer empirikus vizsgálata

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Félév során csoportos feladat elkészítése. Az elvégzett feladatokról szóbeli beszámoló tartása a kijelölt gyakorlatokon. Az egyes hallgatók értékelése a csoporttól függetlenül történik. Az eláírás megszerzésének feltétele a félév során aktív hozzájárulás a fejlesztett projekt sikerességéhez mind fejlesztési mind kommunikáció szempontjából.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

Félév során csoportos feladat elkészítése. Az elvégzett feladatokról szóbeli beszámoló tartása a kijelölt gyakorlatokon. Az egyes hallgatók értékelése a csoporttól függetlenül történik. Az eláírás megszerzésének feltétele a félév során aktív hozzájárulás a fejlesztett projekt sikerességéhez mind fejlesztési mind kommunikáció szempontjából.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Ficsor Lajos, Dr. Kovács László, Krizsán Zoltán, Dr. Kusper Gábor: Szoftvertesztelés;

Tompa Tamás: Szoftvertesztelés, 2019;

Tesztelés Java környezetbe -JUnit, TDD, Mockito, JMeter

Ajánlott irodalom:

Horváth László: Szoftvertesztelés a gyakorlatban;

Mauro Pezzé, Michal Young: Software Testing and Analysis, process, principles and techniques,

Tesztelés Java környezetbe -JUnit