Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Windows rendszergazda; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Windows rendszergazda
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL30A-B
Levelező: GEIAL30A-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A_V3
Tárgyfelelős: Wagner György - mesteroktató
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEIAl302-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A tárgy célja elsősorban a kis, közép és nagyvállalatokaban használt, szerver célú Windows operációs rendszer fogalmainak és szolgáltatásainak megismertetése. Ennek keretén belül a telepítésen, az tartomány alapú üzemeltetésen és a finomhangoláson van a hangsúly. Mind az előadásokon, mind a gyakorlatokon jelentős hangsúlyt kapnak a valós, gyakorlatorientált feladatok. A hallgatóknak olyan tudás átadása, amely segítségével képesek magas szintű rendszeradminisztrációs feladatok ellátására
Tudás: Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Ismeri az informatika és a mérnöki szakma szókincsét és kifejezési sajátosságait magyar és angol nyelven, legalább alapszinten.
Képesség: Képes a megszerzett alapismeretekre építve egy-egy műszaki informatikai területen mélyebb ismeretek önálló megszerzésére, a szakirodalom feldolgozására, majd a területhez kapcsolódó informatikai problémák megoldására.
Attitűd: Hitelesen képviseli a mérnöki és informatikai szakterületek szakmai alapelveit. Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és azokon informatikai megoldások kidolgozására az adott terület szakembereivel együttműködve. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. Szem előtt tartja és ügyel a munkatársai és megrendelői adatainak, információinak biztonságára.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:
Installálás, upgrade-elés menete. Windows alapú számítógépek logikai csoportjai (workgroup, domain). Felhasználók, csoportok létrehozása, menedzselése. Profile-ok szreepe, kialakítása. Tartományveztérlők szerepkörei, azok működése, célja. Hálózati erőforrások megosztása, biztonsági beállításai. Támogatott fájlrendszerek, azok jellemzői, működtetésük. Particiók, kialakításuk, esetleges konvertálási lehetőségek. Hibatűrő fájlrendszer kialakítása, működtetése. Adatmentés, adat helyreállítás. Monitorozás, azon keresztül szűk keresztmetszetet jelentő komponensek felderítése, megoldási javaslatok. Biztosnág politika (Local Security Policy, illetve Group Policy) kialakítása, használata
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A gyakorlati órán kiadott órai feladatok teljesítése.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsgán elméleti kérdésekre kell tudni felelni. Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező. Az írásbeli és szóbeli rész értékelése: 0-50% elégtelen, utána lineárisan szétosztva 2-5 között.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A vizsgán elméleti kérdésekre kell tudni felelni. Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező. Az írásbeli és szóbeli rész értékelése: 0-50% elégtelen, utána lineárisan szétosztva 2-5 között.
Kötelező irodalom:
1. Mitch Tulloch: Installing and Configuring Windows Server 2012, Training Guide (Ms Press, 2012, ISBN: 978-0-7356-7310-6)
2. William R. Stanek: Microsoft Windows Server 2012 Inside Out (Ms Press, 2013, ISBN: 978-0-7356-6631-3)
3. Brian Knittel, Paul McFedries: Microsoft Windows 8 In Depth (Que, 2013, ISBN: 978-0-7897-5012-0)
4.
5.
Ajánlott irodalom:
1. Kis Balázs, Szalay Márton: Windows Server 2008 rendszergazdáknak (SZAK, 2008, ISBN: 978-963-9863-07-1)
2. William R. Stanek: Microsoft Windows Server 2008, a rendszergazda zsebkönyve (SZAK, 2008, ISBN: 978-963-9131-99-6)
3.
4.
5.