Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Java programozás; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Java programozás
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL31A-B
Levelező: GEIAL31A-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A_V2
Tárgyfelelős: Szűcs Miklós - mesteroktató
Közreműködő oktató(k): Tompa Tamás, tanársegéd
Javasolt félév: 4 Előfeltétel:GEIAL313-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:
A tárgy segít elmélyíteni az objektum orientált programozási ismereteket és Java technikákat mutatja be. Épít arra, hogy a hallgatónak már megvannak a programozási alapismeretei, valamint az objektum orientált programozás alapfogalmaival is tisztában van. A tárgy számonkérése gyakorlatias jellegű.
Tudás:
Képesség: Képes szakterületén elemzési, specifikációs, tervezési, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátására, alkalmazza a fejlesztési módszertanokat, hibakeresési, tesztelési és minőségbiztosítási eljárásokat.
Attitűd: Nyitott az új módszerek, programozási nyelvek, eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására. Nyitott az informatikai eszközöket alkalmazó más szakterületek megismerésére és azokon informatikai megoldások kidolgozására az adott terület szakembereivel együttműködve.
Autonomia és felelősség: Felelősséget érez az önálló és csoportban végzett informatikai rendszerelemzői, -fejlesztői és -üzemeltetési tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:
Jáva eszközök, a Java nyelv alap elemeinek átismétlése
(típusok, utasítások, kivételkezelés, osztályok, objektumok, metódusok,
származtatás, öröklés, metódus felüldefiniálás, absztrakt metódusok és
osztályok, csomagok (package), osztályok láthatósága, importálás, tagok
láthatósága, interfészek).
Alapvető Jáva osztályok hatékony használata (A java.lang csomag
osztályai).
Kollekciók használata.
I/O programozás (Folyamok (Streams),
szűrőfolyamok, csövek (Pipes), állomány-hozzáférés, File
osztály). 
Nemzetköziség.
Hálózatkezelés.  
Egyéb technológiák.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Gyakorlati beszámoló: A félév során minden hallgatónak egy alkalommal egy önálló programozási feladatot kell megoldania egy erre kijelölt gyakorlati órán. Az elmaradt vagy nem megfelelőnek minősített beszámoló az utolsó oktatási hét gyakorlatán egyszer pótolható.
Házi feladat: Minden hallgatónak készítenie kell otthon egy névre szóló komplex programozási feladatot a megadott határidőig és beadáskor meg kell védenie. Nem teljesítéskor vagy nem elfogadott teljesítéskor a feladat az utolsó oktatási héten az erre kijelölt időpontban egyszer pótolható.
Aláírást az kap, aki a házi feladatra, és a gyakorlati beszámolóra is legalább elégséges osztályzatot kap.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Házi feladat: Minden hallgatónak készítenie kell otthon egy névre szóló komplex programozási feladatot a megadott határidőig és beadáskor meg kell védenie. Nem teljesítéskor vagy nem elfogadott teljesítéskor a feladat az utolsó oktatási héten az erre kijelölt időpontban egyszer pótolható.
Aláírást az kap, aki a házi feladatra legalább elégséges osztályzatot kap.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Irásbeli és szóbeli részekből áll. Az írásbeli elemei: Egy gyakorlati feladat (30 pont, legalább 16 pont megszerzése szükséges). További 6-10 egyszerű kis kérdés, összesen 20 pontért. Egy elméleti kérdés szöveges kifejtése. (10 pont).
rtékelés: 60%-ig elégtelen, fölötte 10%-onként 1-1 érdemjeggyel jobb az eredmény.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Irásbeli és szóbeli részekből áll. Az írásbeli elemei: Egy gyakorlati feladat (30 pont, legalább 16 pont megszerzése szükséges). További 6-10 egyszerű kis kérdés, összesen 20 pontért. Egy elméleti kérdés szöveges kifejtése. (10 pont).
rtékelés: 60%-ig elégtelen, fölötte 10%-onként 1-1 érdemjeggyel jobb az eredmény.
Kötelező irodalom:
1. Bert Bates, Kathy Sierra: Agyhullám: Java, Kiskapu kiadó, 2011, ISBN: 9789639637795
2. Barry Burd: Java, TARAMIX Kiadó Kft., 2017, ISBN: 9786155186523
3. Nyékiné G. Judit: Java 2 Útikalauz Programozóknak 5.0 I-II. kötet, ELTE TTK Hallgatói alapítvány, 2009, ISBN: 9789630640923
4. Cay S. Horstmann: Core Java Volume I-Fundamentals, ISBN: 978-0134177304
5. A tantárgy elektronikus jegyzete: http://users.iit.uni-miskolc.hu/~szucs/jprog/jprog_oktanyag.htm
Ajánlott irodalom:
1. Herbert Schildt: Java: The Complete Reference, ISBN: 978-1259589331ű
2. Juhász Tibor, Kiss Zsolt: Programozási ismeretek, MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ KFT., 2011, ISBN: 9789631644623
3. Fehér Krisztián: Szoftvertesztelési alapismeretek, BBS-INFO KÖNYVK. ÉS INFORM. KFT., 2016, ISBN: 9786155477317
4. Joshua Bloch, Neal Gafter: Java-fejtörők - Csapdák, buktatók és szélsőséges esetek, KISKAPU KIADÓ, 2010, ISBN: 9789639637702
5. Joshua Bloch: Hatékony Java, KISKAPU KIADÓ, 2008, ISBN: 9789639637504