Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Műszaki kommunikáció; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Műszaki kommunikáció
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAK100-B
Levelező: GEIAK100-BL
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Nehéz Károly - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

Bevezeti a hallgatókat a műszaki kommunikáció alapfogalmaiba.


Tudás: Ismeri az informatikai szakterületének műveléséhez szükséges természettudományi elveket és módszereket (matematika, fizika, egyéb természettudományok).
Képesség: Tanulmányai során szerzett ismeretanyagát felhasználva képes számítógépes és távközlő hálózatok telepítésére és konfigurálására, hálózati hibák elhárítására, hálózatok üzemeltetésére és továbbfejlesztésére.
Attitűd: Hitelesen képviseli a mérnöki és informatikai szakterületek szakmai alapelveit.
Autonomia és felelősség: Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Tárgy tematikus leírása:

Bevezetés: tudomány, természettudomány, informatika alapvető fogalmai. A műszaki kommunikáció helye a tudományok rendszerében.
Az információelmélet alapjai: az információ fogalma, négyszintű modellje. Az információ mérhetősége. Hírkészletek entrópiája. Kódolás és kódelmélet. Kriptográfia alapjai. Alapvető modern kódolási módszerek: RSA, Hufmann. Szemantika és relációk. Az információ pragmatikus tulajdonságai.
A műszaki modellezés alapjai: A műszaki modell fogalma, tulajdonságai. Matematikai modellek. Grafikus modellek. Geometriai modellezés. Geometriai entitások matematikai modellje. A műszaki ábrázolás alapfogalmai. Ortogonális és axonometrikus ábrázolás.
A geometriai modellezés és számítógépes eszközei: A CAD fogalma, hardver és szoftver eszközei. Modellezés 2D-ben és 3D-ben. Huzalváz, felület és testmodellek. Geometriai modellező rendszer eljárásai és szolgáltatásai.
A műszaki rajzkészítés alapjai: A géprajz fogalma. Géprajzi konvenciók és szabványok. Speciális felületek ábrázolása. Rajzok mérethálói. A termékminőség fogalma. Pontosság és tűrések. Méretszórások jellemzői. Illesztések. SI mértékegységek.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Zárthelyi dolgozat legalább elégséges megírás + 2 db beadandó feladat elkészítése elégséges szinten, az aláírás feltétele.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Zárthelyi dolgozat legalább elégséges megírás + 2 db beadandó feladat elkészítése elégséges szinten, az aláírás feltétele.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsgára aláírás birtokában lehet menni. Megajánlott vizsgajegy kapható, ha a három évközi számonkérés jegye között nincs négyesnél rosszabb. Megajánlott jegy hiányában a kollokvium adja a tárgy osztályzatát. A kollokvium zárthelyi ponthatárai: 0-36p: 1; 37-45: 2; 46- 54: 3; 55-63: 4; 64-72: 5. Szóbeli javítás lehetséges.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A vizsgára aláírás birtokában lehet menni. Megajánlott vizsgajegy kapható, ha a három évközi számonkérés jegye között nincs négyesnél rosszabb. Megajánlott jegy hiányában a kollokvium adja a tárgy osztályzatát. A kollokvium zárthelyi ponthatárai: 0-36p: 1; 37-45: 2; 46- 54: 3; 55-63: 4; 64-72: 5. Szóbeli javítás lehetséges.
Kötelező irodalom:

1. Tóth, T.: Termelési rendszerek és folyamatok. A termelésinformatika alapjai. (3-29.old) Miskolci Egyetemi kiadó, 2004.
2. David Ingre, Robert Basil: Engineering Communication: A Practical Guide to Workplace Communications for Engineers, 2016, ISBN:1305635108
3. Elise Moss: Getting Started with Onshape (Second Edition),2016, ISBN-13: 978-1630570545

Ajánlott irodalom:

1. Pro Desktop 2001. felhasználói kézikönyv és mintapéldák. Html/Pdf formátum. 2001.
2. Agg Géza: Műszaki alapismeretek. LSI Oktatóközpont, 1993.
3. Szász Gábor, Kun István, Zsigmond Gyula: Kommunikációs rendszerek. LSI oktatóközpont, Budapest 1999.
4. Breuer, H. SH atlasz. Informatika. Springer Hungarica, Budapest, 1995.
5. Györfi László, Győri Sándor, Vajda István: Információ és kódelmélet. Typotex Kft. 2002.
6. Ambrózai Attila: Egyszerűen Word 2002 for Windows XP. Panem Kft. 2002.
7. Bártfai Barnabás: Office XP, BBS-INFO Számítástechnikai könyvkiadó Kft. 2002.