Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Web-es alkalmazások fejlesztése (C#); BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Web-es alkalmazások fejlesztése (C#)
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL336-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Krizsán Zoltán - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEIAL313-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Program fejlesztés elveinek és gyakorlatának bemutatása C# elosztott környezetben. A C# elosztott alkalmazások technológiájának megismerése.
A hallgatók képesek legyenek web-es alkalmazást fejleszteni C# nyelven, kliens-szerver és WEB rendszereket programozni, multiplatform rendszereket kialakítani. Képesek legyenek vállalati információs rendszereket fejlesztésére és korábbi fejlesztések implementációjára.


Tudás: Ismeri a programozással összefüggésben az alapvető programozási struktúrákat, a szoftverfejlesztés módszertanát és a fontosabb programozási környezeteket.
Képesség: Képes üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások követelmény-specifikációjának elkészítésére, elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására.
Attitűd: Nyitott az informatikával és alkalmazási területével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és befogadására. Fontosnak tartja az informatikai szakmai eredmények közvetítését szakmai és az alkalmazási területe egyéb képviselői számára.
Autonomia és felelősség: Vezetői tevékenységében felelősséget vállal az irányítása alá tartozók szakmai munkájáért.
Tárgy tematikus leírása:

ASP .Net koncepciója, Kérés kiszolgálás ASP.Net-ben, WebForm szerkezet, Web vezérlők és használata, Állapot menedzsment, Adatok ellenőrzése, ADo.NET adatbázis API, Kinézet tervezése, Biztonsági kérdések

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Aláríás feltétele a kiadott féléves fejlesztési feladat sikeres teljesítése. A számonkérés a félév végén szóbeli prezentációban. A program demózása szükséges.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Írásbeli és szóbeli részekből áll. Az írásbeli elemei: Három gyakorlati feladat (kettő hibátlan teljesítése szükséges). Négy elméleti kérdés 10-10 pontért.
Értékelés: 0-20 elégtelen; 21-25 elégséges; 26-30 közepes; 31-35 jó; 36- 40 jeles. Az írásbeli vizsga érdemjegye tájékoztató jellegű a szóbeli vizsgára nézve. Sikeres érdemjegy csak szóbeli vizsgán szerezhető.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Marty Hall and Larry Brown: Core Servlets and JavaServer Pages (online: http://pdf.coreservlets.com/)
Rima Patel Sriganesh, Gerald Brose, Micah Silverman: Mastering Enterprise JavaBeans 3.0 (ISBN-10: 0471785415)
Oracle: Java EE 7 tutorial (online: http://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/doc/)

Ajánlott irodalom:

Josh Juneau: Introducing Java EE 7: A Look at What's New (ISBN-10: 1430258489)