Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Web technológiák 1; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Web technológiák 1
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL331-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Agárdi Antia - tanársegéd
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A weblapok és webes fejlesztések alapjainak bemutatása, webes rendszerek működése, felhasználási lehetősége. Az alapvető kliens oldali nyelvek és szerver oldali elemek elsajátítása, amire támaszkodva a hallgatók önállóan képesek lesznek kisebb webes alkalmazások elkészítésére.


Tudás: Ismeri a programozással összefüggésben az alapvető programozási struktúrákat, a szoftverfejlesztés módszertanát és a fontosabb programozási környezeteket.
Képesség: Képes üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások követelmény-specifikációjának elkészítésére, elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására.
Attitűd: Nyitott az informatikával és alkalmazási területével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és befogadására. Fontosnak tartja az informatikai szakmai eredmények közvetítését szakmai és az alkalmazási területe egyéb képviselői számára.
Autonomia és felelősség: Felelős önálló és csoportban végzett szakmai tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

Hálózati alapfogalmak, protokollok. HTTP protokoll. HTML űrlapok, objektumok beágyazása HTML-be, XHTML elemek. Űrlap formázás elemei. JavaScript alapok, jQuery nyelv elemei Apache webszerver telepítés, web szerver architektúra. PHP nyelv alapjai: PHP szerver oldali programok fejlesztése. AJAX alapok. GWT elemek.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

Aláríás feltétele a kiadott féléves fejlesztési feladat sikeres teljesítése. A számonkérés a félév végén szóbeli prezentációban. A program demózása szükséges.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

Írásbeli és szóbeli részekből áll. Az írásbeli elemei: Három gyakorlati feladat (kettő hibátlan teljesítése szükséges). Négy elméleti kérdés 10-10 pontért.
Értékelés: 0-20 elégtelen; 21-25 elégséges; 26-30 közepes; 31-35 jó; 36- 40 jeles. Az írásbeli vizsga érdemjegye tájékoztató jellegű a szóbeli vizsgára nézve. Sikeres érdemjegy csak szóbeli vizsgán szerezhető.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

http://w3.org protokollok leírásai
http://w3schools.com segédletei
A tárgy előadás fóliái (www.iit.uni-miskolc.hu)