Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Office alapú információkezelés; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Office alapú információkezelés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL32A-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Wagner György - mesteroktató
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:GEIAL315-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 6Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A korábbi tanulmányokból már megismert programozási alapismeretekre építve
egy elterjedt grafikus fejlesztőrendszerű környezetre alapozva olyan egyszerűbb
és összetettebb alkalmazásokat készíteni,amelyek aztán egy kis- és középvállalati környezetben
könnyen terjeszthetők, alkalmasak a napi munka megkönnyítésére, automatizálásra.


Tudás: Ismeri a számítástechnikai infrastruktúra elvi komponenseit, a hardver komponensek elvi felépítését, a kommunikációt és a rendszerszoftvereket, az adatmenedzsment területeit, beleértve az adatbázisok, adatfeldolgozás, reprezentáció és vizualizáció alapvető fogalmait is.
Képesség: Képes a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére.
Attitűd: Nyitott az informatikával és alkalmazási területével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és befogadására. Fontosnak tartja az informatikai szakmai eredmények közvetítését szakmai és az alkalmazási területe egyéb képviselői számára.
Autonomia és felelősség: Felelős önálló és csoportban végzett szakmai tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:

Office elemei; VBA nyelv alapjai: változók, vezérlési elemek, UI kezelése, fileok kezelése, Win erőforások kezelése, eseménykezelés, OOP elemek. Excel programozása, Excel objektumok, Számítási és statisztikai csomagok

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Félévközi számonkérés: a félév során 2 ZH-t kell megírni, és a gyakorlati órákon kiadott helyben valamint otthon megoldandó feladatokat a hallgató a kiírásnak megfelelő módon elkészítse. Az aláírás feltétele a ZH-k legalább elégséges szinten történő megírása, a gyakorlati órák legalább 80%-án való aktív részvétel.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
-
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A félév során megírt zárthelyik értékelése: 0-50% elégtelen, 51-62% elégséges, 63-75% közepes, 76-88% jó, 89-100% jeles. A gyakorlati jegy a megírt 2 zárthelyi átlagából számítódik.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
-
Kötelező irodalom:

1. David Slager: Essential Excel 2016 (A Step-by-Step Guide) (Apress, 2016, ISBN: 978-1-4842-2160-0)
2. John Walkenbach: Microsoft Excel 2016 Bible (Wiley, 2015, ISBN: 978-1-119-06751-1)
3. Michael Alexander, Dick Kusleika: Excel 2016 Power Programming with VBA (Wiley, 2016, ISBN: 978-1-119-06772-6)
4.
5.

Ajánlott irodalom:

1. Wayne L. Winston: Microsoft Excel 2016 Data Analysis and Business Modeling (Microsoft Press, 2016, ISBN: 978-1-5093-0421-9)
2. Thomas J. Quirk, Eric Rhiney: Excel 2016 for Marketing Statistic (A Guide to Solving Practical Problems) (Springer, 2016, ISBN: 978-3-319-43375-2)
3.
4.
5.