Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Korszerű szerszámgépek; MSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Korszerű szerszámgépek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GESGT057M
Levelező: GESGT057ML
Tárgyfelelős intézet:
SZM - Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: -
Közreműködő oktató(k): Dr. Takács György, egyetemi docens
Kiss Dániel, tanársegéd
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 1
Előadás (levelező): 16
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A BSc tanulmányokra alapozva a hallgatók ismerjék meg a legkorszerűbb gyártástechnológiák alkalmazásához szükséges szerszámgépek elméletét, azok felépítését jellegzetes részegységeit működését és a szerszámgépek üzemeltetésével kapcsolatos legfontosabb ismereteket.


Tudás: Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait.
Képesség: Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni. Kellő gyakorlat után képes vezetői feladatok ellátására.
Attitűd: Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. Törekszik arra, hogy mind saját, mind munkatársai tudását folyamatos ön- és továbbképzéssel fejlessze.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására. Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában.
Tárgy tematikus leírása:

Új irányzatok a szerszámgépészetben. A szerszámgépek kapcsolatos alapfogalmak mester szintű értelmezése és definiálása az új irányzatoknak megfelelően. A szerszámgépek új szemléletű felosztása. Korszerű forgácsoló szerszámgépek funkcionális részegységei. Korszerű forgácsoló szerszámgépek orsórendszerei. CNC szerszámgépek mellékhajtásai, közvetett és közvetlen hajtású szánok. NC körasztalok, billenő asztalok és billenő fejek. Korszerű szerszámgépek állványrendszerei. Különféle út- és szögadók működési elve. CNC szerszámgépek villamos és elektronikus rendszerei. Automatikus szerszám- és munkadarab-bemérés eszközei. Korszerű szerszámgépek automatikus szerszám-, és munkadarab ellátása. Csoportba és rendszerbe kapcsolt szerszámgépek, gyártócellák és gyártórendszerek koncepciói fő építőelemei. A finomfelület megmunkálás gépei (köszörűgépek, szuperfiniselő berendezések). A mozgásinformáció leképzésének elmélete. A Maag rendszerű fogazó-gép felépítése, kinematikai vázlata. A Fellow rendszerű fogazó-gép felépítése, kinematikai vázlata. A Pfauter rendszerű fogazó-gép felépítése, kinematikai vázlata, az üzemeltetés jellemzői. Fogaskerekek befejező megmunkálásának gépei. Fogazó-gépek elektronikus kinematikai lánccal. CNC lemezmegmunkálógépek (lemezollók, nibbelő gépek, élhajlítógépek). CNC csőhajlító gépek. Sugaras technológiák CNC szerszámgépei (láng-, plazma-, lézer-, vízsugaras vágás). Additív szerszámgépek kialakulása, felépítése, működése, várható tendenciák.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Az aláírás megszerzésének feltétele az 1db évközi ZH legalább elégséges szintű teljesítése és a gyakorlatokon való legalább 80%-os részvétel. A ZH értékelése: (maximális pontszám 60): elégtelen (1) 0-29 pont, elégséges (2) 30-36 pont, közepes (3) 37-44 pont, jó (4) 45-52 pont, jeles (5) 53-60 pont.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Az aláírás megszerzésének feltétele az 1db évközi ZH legalább elégséges szintű teljesítése és a gyakorlatokon való legalább 80%-os részvétel. A ZH értékelése: (maximális pontszám 60): elégtelen (1) 0-29 pont, elégséges (2) 30-36 pont, közepes (3) 37-44 pont, jó (4) 45-52 pont, jeles (5) 53-60 pont.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A Kollokvium teljesítése: írásbeli és szóbeli számonkérés során egy írásbeli vizsga-zárthelyi dolgozat és egy szóbeli vizsgarész legalább elégséges szintű teljesítése.

A vizsgazárthelyi dolgozat és a szóbeli vizsgarész értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A Kollokvium teljesítése: írásbeli és szóbeli számonkérés során egy írásbeli vizsga-zárthelyi dolgozat és egy szóbeli vizsgarész legalább elégséges szintű teljesítése.

A vizsgazárthelyi dolgozat és a szóbeli vizsgarész értékelése: ötfokozatú skálán.
Ponthatárok:
0 - 50% elégtelen
51 - 65% elégséges
66 - 77% közepes
78 - 89% jó
90 - 100% jeles
Kötelező irodalom:

1. Takács, Gy., Zsiga, Z., Makó, I., Barak, A.: Forgácsoló szerszámgépek (elektronikus oktatási segédlet), Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009, https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G3_03_ebook_forgacsolo_szerszamgepek/adatok.html
2. Lopez, Lamikiz: Machine Tools for High performance Mechaning, 2009, Springer

Ajánlott irodalom:

1. Boza, Pintér: CNC szerszámgépek fő részei, Nemzeti tankönyvkiadó, 2010, https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_04-Gyartasautomatizalas/11_cncszerszmgpek_f_rszei.html
2.Tajnafői: Szerszámgéptervezés I., 2002, Tankönyvkiadó
3. Smith, Graham: CNCMachining Technology, 1993, Spinger